Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 33/1966 Sb.Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol

Částka 13/1966
Platnost od 14.06.1966
Účinnost od 14.06.1966
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

33.

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 18. května 1966,

kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 144 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb.:


Článek I

Vládní nařízení č. 16/1963 Sb. ve znění vládního nařízení č. 74/1965 Sb., o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol se doplňuje a mění takto:

1. Ustanovení § 15a odst. 1 zní:

"(1) Na absolventy vysokých škol skupin oborů technická a jaderná fyzika, hutnictví, potravinářství, spotřební průmysl, na absolventy vysokých škol uměleckých a konzervatoří, na absolventy lékařských fakult a farmaceutické fakulty, na absolventy středních odborných škol oborů zpracování kaučuku a plastických hmot, výroba celulózy a papíru, přádelnictví, tkalcovství, pletařství, chemická technologie textilu, provoz a ekonomika železniční dopravy a na absolventy středních odborných škol výtvarného a výtvarně technického směru, kteří ukončí studium v roce 1966 a v dalších letech, se nevztahují ustanovení § 6, poslední věty § 6a odst. 1 a § 17. Totéž platí pro absolventy vysokých škol skupin oborů strojírenství, elektrotechnika, zemědělství a lesnictví, ekonomika, a pro absolventy středních odborných škol oborů filmová, televizní, rozhlasová a divadelní technika, chemická technologie, konstrukce a tvorba osvětlovadel, technika a zušlechťování dutého skla, výroba oděvů a prádla, pilařství a přidružená výroba, truhlářství, interiérové techniky, výroba hudebních nástrojů, polygrafie, užitá fotografie, technické zařízení budov, dopravní stavby, vodohospodářské stavby, provoz a ekonomika automobilní dopravy, spojová technika drátová, spojová technika bezdrátová, skupiny oborů zemědělství a lesnictví, oborů všeobecná ekonomika, provoz a ekonomika společného stravování, provoz a ekonomika hotelových služeb, provoz a ekonomika cestovního ruchu, kteří ukončí studium v roce 1967 a v dalších letech."

2. Ustanovení § 18 odst. 1 zní:

"(1) Za plnění povinností vyplývajících z ustanovení tohoto nařízení odpovídají podniky a všichni jejich vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí. Uzavře-li podnik s absolventem pracovní smlouvu v rozporu s tímto nařízením, je neplatnou a pracovní poměr nevznikne."


Článek II

Toto vládní nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru