Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 118/1966 Sb.Vládní nařízení o stabilisačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací

Částka 48/1966
Platnost od 28.12.1966
Účinnost od 01.01.1967
Zrušeno k 01.01.1969 (159/1968 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

118

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 12. prosince 1966

o stabilizačním odvodu spotřebních a výrobních družstevních organizací

Vláda podle § 9 odst. 1 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, nařizuje:


§ 1

Spotřební a výrobní družstva, podniky Svazu spotřebních družstev a Svazu výrobních družstev provádějí stabilizační odvod podle § 4 odst. 2 a § 8 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR (dále jen "zákon") a podle § 25 a 41 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, pokud v dalších ustanoveních není stanoveno jinak.

§ 2

(1) Stabilizační odvod se do 31. prosince 1970 nezvyšuje podle § 8 odst. 2 zákona organizacím spotřebních družstev, obchodním podnikům Svazu výrobních družstev a neprůmyslovým výrobním družstvům.

(2) Průmyslovým výrobním družstvům se stabilizační odvod do 31. prosince 1970 nezvyšuje podle § 8 odst. 2 zákona za tu část ročního přírůstku počtu pracovníků, která odpovídá podílu zakázkové výroby pro obyvatelstvo, údržbářské a opravářské činnosti a služeb z přírůstku celkových výkonů. Přesáhne-li podíl těchto prací z celkových výkonů 50 %, může činit celkové zvýšení stabilizačního odvodu nejvýše 2 % z objemu vyplacených mezd.

(3) Organizacím spotřebních družstev se stabilizační odvod stanoví ve výši 30 % z té částky objemu vyplacených mezd, která převyšuje součin 90 % průměrné roční mzdy plánované na rok 1968 a počtu pracovníků v roce, za který se provádí výpočet odvodu.

(4) Ministerstvo financí po vyjádření Svazu výrobních družstev rozhodne v případě pochybnosti, zda se organizace považuje za neprůmyslové výrobní družstvo podle odstavce 1.

§ 3

(1) Výrobní družstva invalidů pro občany s těžším zdravotním poškozením stabilizační odvod neprovádějí. Ostatním výrobním družstvům invalidů se stabilizační odvod podle § 8 odst. 1 zákona stanoví ve výši 18 %; zvýšení stabilizačního odvodu podle § 8 odst. 2 zákona se na tato družstva nevztahuje.

(2) Stabilizační odvod, družstev lidové umělecké a umělecko-řemeslné výroby, družstev vybraných úzkoprofilových oborů výroby stavebních hmot se zvyšuje za každé 1 % ročního přírůstku počtu pracovníků o 0,3 % objemu vyplacených mezd.

§ 4

(1) Družstevním organizacím, na které se vztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3, nelze stanovit přirážku ke stabilizačnímu odvodu podle § 8 odst. 3 zákona. Průmyslovým výrobním družstvům nelze stanovit přirážku ke stabilizačnímu odvodu, přesáhne-li podíl činností uvedených v § 2 odst. 2 výši 50 % z celkových výkonů; v ostatních případech tuto přirážku nelze stanovit z té části vyplacených mezd, na kterou se nevztahuje zvýšení stabilizačního odvodu podle § 2 odst. 2.

(2) Stabilizační odvod platí družstevní organizace do rozpočtu příslušného národního výboru způsobem stanoveným v § 29 vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství; družstevní organizace mohou s národním výborem dohodnout placení stabilizačního odvodu ve stejných lhůtách platných pro odvod důchodové daně družstev.

§ 5

Na družstevní organizace, u kterých není uplatněna zainteresovanost na hrubém důchodu nebo na zisku, se stabilizační odvod ani přirážka k tomuto odvodu nevztahuje .


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1967.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru