Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1966 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

Částka 46/1966
Platnost od 20.12.1966
Účinnost od 20.12.1966
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

109.

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 6. prosince 1966

o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb.

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství:


Článek I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav, se mění takto:

§ 3 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je

a) správa a celoroční provoz výstaviště v Brně, včetně výlučného pořádání mezinárodních veletrhů v Brně; dále projekce, výroba a instalace zařízení a poskytování služeb pro výstavy a veletrhy a jiné podobné akce v tuzemsku a zahraničí;

b) výlučné pořádání samostatných československých oficiálních výstav v zahraničí, pokud mají význam pro zahraniční obchod, pořádání oficiálních československých účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách i jiných podnicích obdobné povahy v zahraničí, majících význam pro zahraniční obchod, dále koordinování účasti československých podniků a organizací na výstavách a veletrzích v zahraničí, jakož i zřizování vzorkoven v zahraničí pro účely propagace československých výrobků i pro potřeby technické dokumentace;

c) pořádání výstav (a účastí na výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod."

Článek II

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní: "Rapid, československá reklamní agentura".

2. Ustanovení § 3 odst. 1 zní:

"(1) Hlavním předmětem podnikání podniku je

a) výlučné provádění agenturní propagační činnosti všeho druhu související se zahraničním obchodem, včetně vývozu a dovozu služeb a tiskovin určených k propagaci, zřizování potřebných zařízení v zahraničí pro účely propagace československých výrobků a zajišťování vydavatelské činnosti;

b) pořádání výstav (a účastí na výstavách) pro československé i zahraniční podniky a organizace v tuzemsku, pokud mají význam pro zahraniční obchod, s výjimkou Mezinárodního veletrhu v Brně;

c) dovoz a vývoz propagačních prostředků jiných než uvedených v písm. a)."


Článek III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Hamouz v. r.

Přesunout nahoru