Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1966 Sb.Vyhláška ministra vnitřního obchodu o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi

Částka 4/1966
Platnost od 22.02.1966
Účinnost od 01.03.1966
Zrušeno k 01.01.1986 (111/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

10

VYHLÁŠKA

Ministra vnitřního obchodu

ze dne 11. února 1966

o nákupu zboží ve vnitřním obchodě socialistickými organizacemi

Ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí a hlavním arbitrem Československé socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:


§ 1

(1) V prodejnách státního obchodu, spotřebních a výrobních družstev a jiných organizací (dále jen "prodejna") mohou socialistické organizace nakupovat zboží, pokud výše jednoho nákupu nepřesáhne částku 200 Kčs, za hotové. Jde-li o nákup zboží, který přesahuje částku 200 Kčs, předloží socialistická organizace písemnou objednávku a uhradí jej bezhotovostně na základě faktury. *)

(2) Ve velkoobchodních skladech mohou socialistické organizace nakupovat zboží jen na základě písemné objednávky a nákup zboží uhradí bezhotovostně na základě faktury. *)

§ 2

Prodejny a velkoobchodní sklady mohou odmítnout prodej socialistickým organizacím výjimečně těch druhů zboží, které potřebují nezbytně pro uspokojování potřeb obyvatelstva.


§ 3

Zrušuje se vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi, ve znění vyhlášky č. 117/1962 Sb.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1966.


Ministr: Uher v. r.

Poznámky pod čarou

*) Hospodářská smlouva je v tomto případě uzavřena tím, že prodejna popřípadě velkoobchodní sklad ve lhůtě pro přijetí objednávky poskytne plnění (§ 153 odst. 2 písm. c) hospodářského zákoníku).

Přesunout nahoru