Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c7/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 7/1965
Platnost od 03.03.1965
Účinnost od 01.11.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední svaz spotřebních družstev vydal

v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle ustanovení § 87 odst. 1 hospodářského zákoníku a čl. 4 písm. a) stanov ÚSSD:

1. Pokyny ze dne 20. listopadu 1964 č. 69/64 Věst. ÚSSD pro poskytování jednorázových odměn pracovníkům závodů restauračního stravování z fondu procentní příručky k cenám.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. listopadu 1964.

2. Směrnice představenstva ÚSSD ze dne 8. prosince 1964 č. 73/64 Věst. ÚSSD pro plánování a rozpis norem nezaviněných mank v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1965.

Současně byly zrušeny směrnice č. 1/63 Věst. ÚSSD pro plánování a rozpis norem nezaviněných mank v organizacích spotřebního družstevnictví.

3. Směrnice ze dne 16. prosince 1964 č. 77/64 Věst. ÚSSD pro prémiování a poskytování odměn pracovníkům v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. ledna 1965.

Současně byly zrušeny:

a) ustanovení oddílu II ("Zvláštní odměny vyplácené z účelové rezervy mzdového fondu ÚSSD") směrnic ÚSSD pro poskytování zvláštních odměn za mimořádné a významné práce v spotřebním družstevnictví OV částka 12/1959 SUSP ÚSSD (VaI částka 12/1959 ZUSaP SSSD);

b) změna platové úpravy pro hospodářskosprávní zaměstnance spotřebních družstev č. 23/1963 Věst. ÚSSD (změna a republikace příloh č. 8, 9 a 10 platové úpravy pro hospodářskosprávní zaměstnance spotřebních družstev č. 72/1962 SUSP ÚSSD - registrováno v částce 29 Sbírky zákonů z r. 1963);

c) směrnice ÚSSD č. 24/1963 Věst. ÚSSD pro poskytování odměn za mimořádné pracovní výsledky (registrováno v částce 29 Sbírky zákonů z r. 1963);

d) směrnice ÚSSD č. 44/1963 Věst. ÚSSD, jimiž se vydávají typové řády pro prémiování dělníků zaměstnaných ve spotřebním družstevnictví;

e) směrnice ÚSSD č. 72/1963 Věst. ÚSSD, kterými se ruší příloha č. 7 platové úpravy č. 72/1962 SUSP ÚSSD a vydává se nový prémiový řád pro vedoucí hospodářskosprávní pracovníky organizací spotřebního družstevnictví, ve znění směrnic ÚSSD č. 29/1964 Věst. ÚSSD (registrováno v částke 8 Sb. zákonů z r. 1964).

Do shora uvedených předpisů lze nahlédnout u všech lidových spotřebních družstev a svazů spotřebních družstev.

Přesunout nahoru