Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c56/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 56/1965
Platnost od 16.12.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr paliv vydal

v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců v hornictví a energetice podle usnesení vlády č. 424/1965, o zásadách pro odměňování technickohospodářských pracovníků oborových ředitelství.

Výnos ministra paliv č. 9 ze dne 27. září 1965 o zásadách pro odměňování technickohospodářských pracovníků oborových ředitelství.

Oborová ředitelství jsou v nové organizaci řízení výrobních hospodářských jednotek a podniků nejvyšším stupněm řízení v chozrasčotní sféře.

Uplatnění nových zásad odměňování technickohospodářských pracovníků oborových ředitelství, které budou dále prohloubeny pravidly pro přiznávání prémií a podílů na hospodářských výsledcích, je jedním z důležitých nástrojů pro zvýšení účinnosti řídící a kontrolní úlohy těchto orgánů.

Výnos vyhlašuje zásady pro toto odměňování a nabyl účinnosti 1. října 1965. Doplňuje základní výnos ministra paliv č. 1/58 O úpravě platových poměrů technických a administrativních zaměstnanců národních podniků a sdružení podřízených ministerstvu paliv. Výnos č. 9/65 je k nahlédnutí u všech oborových ředitelství ministerstva hornictví a u ÚV OSZHE.

Přesunout nahoru