Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c40/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1965
Platnost od 20.08.1965
Účinnost od 01.09.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy vydalo

podle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách, směrnice pro výkon státního odborného dozoru na dráhách celostátních, vlečkách, dráhách městských a dráhách zvláštního určení. Směrnice nabudou účinnost dnem 1. září 1965. Tímto dnem pozbudou platnosti Směrnice pro výkon odborného technického dozoru v odvětví železniční dopravy uveřejněné ve Věstníku ministerstva dopravy č. 6-7/1960, jejichž vydání bylo oznámeno v částce 46 Sbírky zákonů z r. 1960.

Směrnice pro výkon státního odborného technického dozoru na dráhách byly uveřejněny ve Věstníku ministerstva dopravy č. 15/1965.

Do Věstníku ministerstva dopravy lze nalédnout u odborů dopravy krajských národních výborů.

Zrušuje se § 2 bod 2 směrnic pro výkon státního odborného technického dozoru na dráhách celostátních, vlečkách, dráhách městských a dráhách zvláštního určení, reg. v částce 40 Sbírky zákonů, ročník 1965.

Zrušují se § 1 a 2 směrnice pro výkon státního odborného technického dozoru na dráhách, registrované v částce 40 Sbírky zákonů ročník 1965, ve znění vyhlášky č. 11/1979 Sb.

Přesunout nahoru