Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1965
Platnost od 30.06.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstva všeobecného strojírenství a chemického průmyslu

vydala podle § 14 odst. 1 vyhlášky č. 62/1965 Sb., o výbušinách,

výnos ze dne 30. června 1965, čj. MVS/10 762, poř. č. MVS 2, MChP 30, kterým se vydává bezpečnostní předpis o výrobě a zpracování výbušin a výbušných předmětů.

Výnos se vztahuje na výrobu a zpracování výbušin, na jejich výzkum, vývoj a pokusnou výrobu. Upravuje podmínky pro zaměstnávání pracovníků s výbušinami, schvalování výroben, skladů a jiných objektů na výbušiny, základní pravidla bezpečného provozu výroben a skladů výbušin, způsob balení výbušin dodávaných odběratelům a zásady pro ničení výbušin a evidenci výbušin. Ustanovení tohoto výnosu o výbušinách platí též o výbušných předmětech.

Výnosem se zrušují směrnice ministerstva všeobecného strojírenství č. 54 z 30. listopadu 1961, o skladování výbušin, a č. 50 z 3. dubna 1963, o provozu výroben a skladů výbušin a výrobků výbušiny obsahujících.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965. Lze do něj nahlédnout u krajských a okresních národních výborů a u obvodních báňských úřadů.

Přesunout nahoru