Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c24/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 24/1965
Platnost od 22.05.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr školství a kultury vydal

výnos ze dne 31. 3. 1965 čj. 47 618/64-VE/2 o prémiování a poskytování odměn technickohospodářským pracovníkům.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Prémiování a poskytování odměn podle tohoto výnosu uplatní ředitelé organizací po vytvoření potřebných předpokladů zpravidla od 1. dubna 1965. Do zavedení tohoto výnosu řídí se prémiování a poskytování odměn dosavadními předpisy.

Dnem uplatnění tohoto výnosu se ruší dosavadní předpisy upravující prémiování a poskytování odměn technickohospodářským pracovníkům, na které se vztahují ustanovení tohoto výnosu, a to:

výnos čj. 9429/63-E I/2 ze dne 28. února 1963 o prémiování a poskytování odměn technickohospodářským pracovníkům v podnicích v působnosti ministerstva školství a kultury, který se použije jako metodický návod pro správné a operativní uplatňování forem prémiování včetně typových prémiových řádů,

výnos čj. 9422/63 ze dne 25. února 1963 o neodkladných opatřeních v odměňování pracovníků v oboru působnosti ministerstva školství a kultury v souvislosti se zabezpečením plánu na rok 1963, pokud se týká oblasti prémiování a poskytování odměn (uveřejněno ve Věstníku MŠK 1963, poř. č. 27),

čj. 14 840/64-VE/2 ze dne 24. dubna 1964 - prohloubení hmotné zainteresovanosti pracovníků hospodářským organizací a podnikové zainteresovanosti na výsledcích zahraničního obchodu, pokud byl tímto opatřením doplněn výnos čj. 9429/63.

Výnos ministra školství a kultury je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury poř. číslo 33 z r. 1965.

Přesunout nahoru