Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c10/1965 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 10/1965
Platnost od 12.03.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr zdravotnictví vydal

výnos čj. PM 612 - 23. 1. 1965 ze dne 3. února 1965

o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků v lékárnách, v laboratořích pro kontrolu léčiv krajských ústavů národního zdraví a lékarníků v řídícím aparátu ústavů národního zdraví.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. února 1965; ustanovení § 9 o odměňování pohotovostních služeb dnem 1. března 1965. Dnem účinnosti této úpravy se ruší vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 143/1965 Ú. l. o platových podmínkách zdravotnických pracovníků v lékárnách a krajských galenických a kontrolních laboratořích provozovaných národními podniky Medika.

Uvedený výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva zdravotnictví částka 7-8/1965 a je možno do něho nahlédnout na odborech zdravotnictví KNV a v okresních a krajských ústavech národního zdraví.

Přesunout nahoru