Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 72/1965 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskové chyby

Částka 34/1965
Platnost od 14.07.1965
Účinnost od 14.07.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

72

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif) č. 50/1965 Sb.

V sazebníku odměn za poskytování právní pomoci, který je součástí vyhlášky č. 50/1965 Sb., na straně 240 v položce 26 v rubrice uvádějící sazbu odměny, došlo při tisku k posunu všech čísel o jeden řádek níže.

Položka 26 zní tedy správně takto:

 26 Ostatní věci občanského soudního řízení podle ceny uplatněného práva nebo povinnosti   Podle této položky náleží také odměna v řízení o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí nebo na popření pohledávky.
 do 500 Kčs  40
 přes 500 Kčs do 1 000 Kčs  60
 přes 1 000 Kčs do 2 000 Kčs  100
 přes 2 000 Kčs do 3 000 Kčs  120
 přes 3 000 Kčs do 4 000 Kčs  160
 přes 4 000 Kčs do 5 000 Kčs  200
 přes 5 000 Kčs do 7 000 Kčs  280
 přes 7 000 Kčs do 10 000 Kčs  320
 za každých započatých 1 000 Kčs  
 nad 10 000 Kčs zvyšuje se  
 odměna 320 Kčs o 10 Kčs  

Redakce

Přesunout nahoru