Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)

Částka 3/1965
Platnost od 30.01.1965
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.01.1975 (106/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. prosince 1964,

o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV)

Dne 25. února 1961 byly v Bernu jménem Československé socialistické republiky podepsány:

a) Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM) a

b) Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV),

jakož i Dodatkový protokol k oběma Úmluvám.

S Úmluvami a Dodatkem vyslovila vláda souhlas dne 23. května 1962 a president republiky je ratifikoval dne 8. února 1963.

Československá ratifikační listina k Úmluvám a Dodatkovému protokolu byla uložena u švýcarské vlády - depozitáře dokumentů - dne 4. prosince 1963.

Rozhodnutím diplomatické konference konané ve dnech 27. - 29. dubna 1964 v Bernu vstupují uvedené Úmluvy a Dodatkový protokol pro Československou socialistickou republiku v platnost dnem 1. ledna 1965.

Tímto dnem současně pozbývají platnosti:

1. Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 vyhlášená nařízením ministra dopravy č. 5/1956 Sb.

2. Vyhláška ministra dopravy a spojů č. 28/1961 Sb., jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty.

3. Vyhláška ministra dopravy a spojů č. 137/1961 Sb., o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952.

4. Nařízení ministra dopravy a spojů č. 84/1960 o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952.

5. Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952 vyhlášená nařízením ministra dopravy č. 5/1956 Sb.

Příloha I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) platí nadále ve znění vyhlášeném vyhláškou ministra dopravy a spojů č. 53/1962 Sb.

Český překlad Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) bude opublikován v Přepravním a tarifním věstníku ministerstva dopravy, v němž bude oznámen též okruh států vázaných úmluvami, jakož i pozdější změny.

První náměstek ministra:

dr. Gregor v. r.

Přesunout nahoru