Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 58/1965 Sb.Zákon, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví

Částka 30/1965
Platnost od 30.06.1965
Účinnost od 01.08.1965
Zrušeno k 01.01.1970 (150/1969 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

ZÁKON

ze dne 17. června 1965,

kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Provinění podle § 19 písm. a) a c) a § 21 písm. b) zákona č. 38/1961 Sb., (podle § 38 písm. a) a c) a § 40 písm. b) zákona č. 60/1961 Sb.) a přestupek podle § 19 zákona č. 60/1961 Sb. osoby,

a) která byla v posledním roce před jeho spácháním postižena pro některé z uvedených provinění nebo přestupek anebo v posledních třech letech pro některý z trestných činů obdobné povahy odsouzena nebo z výkonu trestu propuštěna, a

b) u níž celkové zhodnocení způsobu jejího dosavadního života ukazuje, že od postihu před místním lidovým soudem nebo národním výborem nelze očekávat její nápravu, projedná okresní soud.

§ 2

(1) Za provinění nebo přestupek (§ 1) uloží okresní soud trest odnětí svobody až na jeden rok.

(2) Trest se ukládá a vykonává podle ustanovení trestního zákona a zákona o výkonu trestu odnětí svobody.

§ 3

(1) Provinění nebo přestupek (§ 1) projedná okresní soud na návrh prokurátora; návrh musí mít náležitosti obžaloby.

(2) Návrhy na projednání provinění nebo přestupku podle § 1 se činí prokurátorovi.

§ 4

Neshledá-li prokurátor důvod ke stíhání provinění nebo přestupku před okresním soudem, zašle věc místnímu lidovému soudu nebo národnímu výboru; tímto stanoviskem prokurátora je místní lidový soud nebo národní výbor vázán.

§ 5

Ve věcech projednávaných podle tohoto zákona se v řízení před soudem a ve vykonávacím řízení užije obdobně ustanovení trestního řádu .

§ 6

V řízení před okresním soudem je možno projednat provinění nebo přestupek povahy uvedené v § 1 též spolu s trestným činem téhož obviněného.


§ 7

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru