Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 46/1965 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 24/1965
Platnost od 22.05.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

46

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb:

1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, ve vyhlášce ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu

2. ve slovenském vydání přílohy vyhlášky ministerstva vnitřního obchodu č. 138/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky státního obchodu

3. v českém vydání Sbírky zákonů, v registračním oznámení Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v částce 84/1964 Sb., strana 1 312

1. V § 10 odst. 1 písm. a) prvý řádek namístě slova "pracujúcich" má správně být "cestujúcich".

V § 10 odst. 1 písm. b) prvý řádek namístě slova "pracujúcich" má správně být "cestujúcich".

V § 59 odst. 6 upravuje se nesprávný slovosled, takže celý tento odstavec zní správně:

"(6) Ak podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku nemožno vydať ani vrátiť odosielateľovi, dopravca obstará jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania upovedomí odosielateľa."

2. Ve slovenském vydání přílohy vyhlášky č. 138/1964 Sb. strana 1046 opravují se tiskové chyby v textu, který zní správně takto:

Kompóty do konca roka nasledujúceho po zbere ovocia 60 dní
Zelenina sterilizovaná do konca augusta roka nasledujúceho po zbere použitej zeleniny 60 dní
Zelenina nakládaná do konca mája roka nasledujúceho po zbere použitej zeleniny 60 dní

3. V českém vydání, v registračním oznámení Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v částce 84/1964 Sb. strana 1312 řádek 3 opravuje se tisková chyba ve slově" "zpravidla", místo něhož má být správně: "upravila". Tento řádek zní tedy správně takto: "1964, jímž upravila rozsah a periodicitu některých státních statistických výkazů a v tomto směru".

Redakce

Přesunout nahoru