Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 45/1965 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům

Částka 24/1965
Platnost od 22.05.1965
Účinnost od 01.07.1965
Zrušeno k 01.01.1970 (136/1969 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

45.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 7. května 1965

o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům

Ministerstvo financí stanoví v dohodě s ministerstvem spravedlnosti k provedení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:


Článek I

Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, se mění takto:

Ustanovení § 34 zní:

"Roční úrokové sazby z půjček jsou:

a) z půjček poskytovaných na pořízení rodinného domku dodavatelským způsobem, na stavbu (přestavbu, přístavbu apod.) rodinného domku, prováděnou svépomocí, na složení členského podílu stavebnímu bytovému družstvu, nákladnější úpravu bytu a na zakoupení rodinného domku od organizace, nejvýše 4 %,

b) u ostatních půjček poskytovaných občanům, nejvýše 6 %,

c) u půjček nesplacených ve lhůtě, pokud jde o částky přiznané soudním rozhodnutím, 7,2 %."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1965.


První náměstek ministra:

inž. Lér v. r.

Přesunout nahoru