Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1965 Sb.Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic

Částka 24/1965
Platnost od 22.05.1965
Účinnost od 22.05.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitřního obchodu

ze dne 26. dubna 1965

o zrušení vyhlášky č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic

Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:


§ 1

Zrušuje se vyhláška č. 57/1961 Sb., o nákupu prázdných konzervárenských sklenic. *)


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Uher v. r.

Poznámky pod čarou

*) Konzervárenské sklenice typu IMRA (SKO) litrové a půllitrové a litrové okurkáče budou nadále vykupovat jako surovinu pro sklářský průmysl, popř. pro jiné účely již jen provozovny Sběrných surovin za běžné ceny skelných střepů; nákup od závodních jídelen a mimotržních odběratelů se v souvislosti s převzetím zeleninových výrobků ze sklizně 1963 a starší upravuje zvláštním pokynem.

Přesunout nahoru