Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1965 Sb.Vyhláška Státní plánovací komise a ministerstva financí o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků

Částka 15/1965
Platnost od 27.03.1965
Účinnost od 27.03.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

26

VYHLÁŠKA

Státní plánovací komise a ministerstva financí

ze dne 12. března 1965

o rozšíření pomoci pracovníkům v železniční dopravě při družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků

Státní plánovací komise a ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem dopravy, Ústřední radou odborů, Ústřední radou družstev a Státní bankou československou stanoví podle § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


Článek I

Na základě usnesení vlády č. 688/1964 rozšiřují se výhody poskytované podle vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, takto:

1. Lhůta 10 let stanovená v § 12 odst. 2 vyhlášky č. 191/1964 Sb. pro prominutí zbytku půjčky (90 %) poskytnuté organizací k získání bytu ve stavebním bytovém družstvu se vztahuje i na určité pracovníky železniční dopravy, a to na pracovníky lokomotivních a vlakových čet, na posunovače, signalisty, výhybkáře, dělníky pracující na údržbě a obnově železničního svršku, vozmistry, výpravčí, opraváře pevných trakčních zařízení a návěstní a spojové dozorce.

2. Výhody poskytované stavebníkům rodinných domků podle § 14 odst. 1 písm. a) bodu bb) vyhlášky č. 191/1964 Sb. se vztahují i na pracovníky v odvětví železniční dopravy.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Vztahuje se na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou od 1. ledna 1965; od téhož dne se vztahuje i na výstavbu rodinných domků prováděnou na základě stavebního povolení vydaného po 20. listopadu 1964.


První náměstek

předsedy Státní plánovací komise:

Dvořák v. r.

První náměstek

ministra financí:

inž. Lér v. r.

Přesunout nahoru