Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Redakční oznámení č. 157/1965 Sb.Redakční sdělení o opravě tiskových chyb

Částka 61/1965
Platnost od 31.12.1965
Účinnost od 31.12.1965
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

157.

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě tiskových chyb:

1. ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 192/1964 Sb., o Mezinárodní úmluvě o ochraně výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací,

2. v zákoně č. 114/1965 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 52/1963 Sb., o Státní plánovací komisi,

3. ve vládním nařízení č. 132/1965 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech

1. Ve vyhlášce č. 192/1964 Sb. v odstavci třetím, v první větě třetí řádek za bodem iii) vypadl údaj: "a iv)", takže tato věta zní správně takto: "Listina o přístupu Československé socialistické republiky s výhradami k článku 16, odstavce 1 písmeno a) bod iii) a iv) byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů - depozitáře Úmluvy - dne 13. května 1964."

2. V zákoně č. 114/1965 Sb. vypadla v článku I. bod 1., kterým se upravuje § 2 odst. 1 zákona č. 52/1963 Sb., pod písmenem c) ve slovech: "překládá " a "překládají" hláska "d", takže toto ustanovení zní správně takto: "c) předkládá vládě

- komplexní návrhy rozvoje oblastí a návrhy hlavních směrů rozmístění výrobních sil,

- návrhy zásadních národohospodářských opatření a posudky k návrhům zásadní povahy, týkajícím se rozvoje národního hospodářství, které vládě předkládají jiné orgány,

- návrhy na zdokonalování nástrojů plánu a ekonomických nástrojů,"

3. Ve vládním nařízení č. 132/1965 Sb., v § 6 odst. 1 vypadl údaj o projednání s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí, takže ustanovení § 6 odst. 1 zní správně takto:

"(1) Organizaci jednotlivých výrobních hospodářských jednotek a řídící vztahy mezi oborovým ředitelstvím trustu a podřízenými organizacemi (oborovým podnikem a organizacemi k němu přidruženými) upravují statuty. Statut výrobní hospodářské jednotky vydává po schválení ministrem a po projednání s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí generální ředitel. Pro oborový podnik bez přidružených organizací se vydává pouze organizační řád,"

Redakce

Přesunout nahoru