Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 155/1965 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod

Částka 61/1965
Platnost od 31.12.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

155

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 28. prosince 1965

o některých změnách ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod

Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:


Článek I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 297/1953 Ú. l., o přeměně společnosti Centrotex, československé akciové společnosti pro dovoz a vývoz textilního a koženého zboží, na podnik pro zahraniční obchod, se mění takto:

1. V § 1 se mění název podniku tak, že zní:

CENTROTEX, podnik zahraničního obchodu.

2. § 2 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchod, zvláště vývoz a dovoz textilních výrobků, zejména textilních tkanin a tkanin z chemických a syntetických materiálů, pletených a stávkových výrobků, bytového textilu a koberců, těžké a lehké konfekce, přikrývek hlavy a ostatních výrobků textilního průmyslu, jakož i surovin pro textilní průmysl (bavlny, vlny, lýkových vláken, syntetických vláken, živočišné srsti a dalších textilních surovin a přízí)."

3. § 4 zní:

"§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodářskou organizací, která hospodaří samostatně a odpovídá za své závazky svým jměním.

(3) Stát ani jiné organizace neručí za jednání a závazky podniku.

(4) Podnik neručí za závazky státu ani jiných organizací.

(5) Jako vlastník nemovitého majetku se zapisuje podnik."

4. V § 5 se nahrazují slova "ústřední ředitel" slovy "generální ředitel".

5. § 7 zní:

"§ 7

(1) Podnik náleží do působnosti ministerstva zahraničního obchodu.

(2) Bližší předpisy o poslání a hlavních úkolech podniku, o jeho organizaci, hospodaření, provádění obchodní činnosti a o dozoru ministerstva zahraničního obchodu vydává ministr zahraničního obchodu. Financování, úvěrování, platební styk, fakturování a pokladní operace podniku upravují zvláštní předpisy."

6. Za § 8 se vkládá § 8a, který zní:

"§ 8a

Podnik může uzavírat smlouvy o sdružení s dodavatelskými a odběratelskými hospodářskými organizacemi za účelem zlepšování dodavatelsko-odběratelských vztahů a ke zvyšování ekonomické účinnosti zahraničního obchodu a výroby."


Článek II

Zboží, které je vyhrazeno ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 151/1965 Sb., o zřízení EXICA, podniku zahraničního obchodu, od 1. července 1966 podniku Exico, je až do té doby vyhrazeno podniku zahraničního obchodu Centrotex.

Článek III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Ministr:

Hamouz v. r.

Přesunout nahoru