Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 133/1965 Sb.Vyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

Částka 55/1965
Platnost od 16.12.1965
Účinnost od 16.12.1965
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy geodézie a kartografie

ze dne 24. listopadu 1965

o změně vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí

Ústřední správa geodézie a kartografie v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány stanoví podle § 11 zákona č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí:


Článek I

První odstavec "Společných ustanovení k odstavcům a) až c)" bodu 5 oddílu A přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb. se mění takto:

"Plochy, osázené zákrsky a čtvrtkmeny všech druhů ovocných stromů a plochy osázené polokmeny meruněk a bobulovinami nebo připravené rigolační orbou k výsadbě ovocných sadů, se posuzují jako ovocné sady ihned po provedené výsadbě nebo rigolaci v běžném roce a výsadby ostatních polokmenů (mimo meruněk) a vysokokmenů po 6 letech od výsadby. Svažité pozemky, připravené pro výsadbu ovocných stromů terasováním, se posuzují jako ovocné sady ihned po dokončení výstavby teras bez ohledu na to, jaký druh a tvar ovocných stromů bude na nich vysázen."


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda:

inž. Průša v. r.

Přesunout nahoru