Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 123/1965 Sb.Zákon o Československé tiskové kanceláři

Částka 51/1965
Platnost od 25.11.1965
Účinnost od 01.01.1966
Zrušeno k 23.12.1992 (597/1992 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

123

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1965

o Československé tiskové kanceláři

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Československá tisková kancelář je tiskovou agenturou České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 2

Československá tisková kancelář kromě jiných služeb tiskové agentury

a) vydává v plném znění prohlášení ústředních státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají,

b) informuje o stanoviscích a ústních a písemných sděleních ústředních státních orgánů a jejich poradních orgánů, ústředních státních organizací a ústavních činitelů České a Slovenské Federativní Republiky, pokud ji o to požádají,

c) informuje o stanoviscích a ústních a písemných sděleních státních orgánů České a Slovenské Federativní Republiky a jejich poradních orgánů na požádání příslušného ústředního státního orgánu a o stanoviscích a ústních a písemných sděleních orgánů státních organizací působících v České republice i Slovenské republice na požádání ústředního orgánu těchto organizací.

§ 3

Československá tisková kancelář může vykonávat podnikatelskou činnost v České a Slovenské Federativní Republice i v zahraničí a zapisuje se pro tento účel do podnikového rejstříku; může zakládat obchodní společnosti a účastnit se podnikání obchodních společností.

§ 4

(1) Československá tisková kancelář je organizací s celostátní působností a může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

(2) Za činnost Československé tiskové kanceláře uvedenou v § 2 odpovídá vládě České a Slovenské Federativní Republiky generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 5zrušeno

§ 6

(1) Zásady vnitřního uspořádání a hospodaření Československé tiskové kanceláře obsahuje statut, který na návrh generálního ředitele Československé tiskové kanceláře vydá vláda České a Slovenské Federativní Republiky v dohodě s vládou České republiky a vládou Slovenské republiky.

(2) Statut upraví vztahy Československé tiskové kanceláře ke státním orgánům České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky a vymezí vzájemnou působnost Československé tiskové kanceláře, Československé tiskové kanceláře České republiky a Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky; upraví též složení a působnost kolegia Československé tiskové kanceláře a její ředitelské rady, kterou tvoří generální ředitel Československé tiskové kanceláře, generální ředitel Československé tiskové kanceláře České republiky a generální ředitel Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky.

(3) Působnost Československé tiskové kanceláře České republiky upraví zákon České národní rady. Působnost Československé tiskové kanceláře Slovenské republiky upraví zákon Slovenské národní rady.

§ 7

Československá tisková kancelář používá v České a Slovenské Federativní Republice i v zahraničí zkratky "ČSTK".


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1966.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru