Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 115/1965 Sb.Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

Částka 49/1965
Platnost od 10.11.1965
Účinnost od 10.11.1965
Zrušeno k 01.01.1971 (133/1970 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

115

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1965

o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se ministerstvo hornictví s působností v oborech těžby a úpravy paliv, rud a nerudných surovin.

§ 2

Zřizuje se ministerstvo těžkého průmyslu s působností v oborech strojírenské a hutní výroby.

§ 3

(1) Zřizuje se Ústřední správa vodního hospodářství jako ústřední orgán státní správy.

(2) Do působnosti Ústřední správy vodního hospodářství přechází z dosavadního ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství působnost na úseku řízení vodního hospodářství.

(3) Ústřední správa vodního hospodářství se podřizuje vládě. V čele je předseda, kterým je člen vlády.

§ 4

Podrobnější vymezení působnosti orgánů uvedených v § 1 - 3 stanoví vláda.

§ 4a

(1) V oboru vodního hospodářství působí na Slovensku Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství v čele s předsedou. Komisi zřídí a její organizaci a působnost vymezí Slovenská národní rada zákonem.

(2) Předseda Komise Slovenské národní rady pro vodní hospodářství plní svěřené úkoly v mezích pravomoci Slovenské národní rady. Další úkoly v oboru vodního hospodářství na Slovensku plní v rozsahu určeném vládou.

§ 5

Zrušují se ministerstva paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, těžkého strojírenství a všeobecného strojírenství. Působnost zrušovaných ministerstev, stanovená zvláštními předpisy, přechází na zřizovaná ministerstva podle jejich působnosti.

§ 6

(1) Zrušuje se Ústřední správa pro rozvoj místního hospodářství. Zrušuje se též ustanovení § 1 odst. 2 písm. e) zákona č. 93/1964 Sb., o určení oborů státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady, a o souvisejících změnách v organizaci některých ústředních orgánů.

(2) Působnost dosavadní Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství přechází na ministerstvo vnitra a na národní výbory v rozsahu, který podrobněji vymezí vláda.

§ 7

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství se mění na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Lašťovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru