Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 102/1965 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků

Částka 45/1965
Platnost od 20.10.1965
Účinnost od 01.11.1965
Zrušeno k 01.04.1968 (30/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

102

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 6. října 1965

o jednotném řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Ústřední řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků přísluší Úřadu pro normalizaci a měření.

(2) Při řízení povinného zkoušení a hodnocení výrobků Úřad pro normalizaci a měření zejména

a) stanoví z vlastního podnětu nebo na návrh ústředních orgánů výrobky, které podléhají povinnému zkoušení a hodnocení,

b) uděluje zkušebním organizacím oprávnění k provádění povinného zkoušení a hodnocení,

c) stanoví zásady pro povinné zkoušení a hodnocení a kontrolu jakosti výrobků,

d) řídí odbornou pomoc zkušebních organizací výrobním organizacím.

§ 2

Podrobné vymezení působnosti Úřadu pro normalizaci a měření a ostatních ústředních orgánů při povinném zkoušení a hodnocení výrobků stanoví vláda.

§ 3

Oprávnění k povinnému zkoušení a hodnocení mohou být vydávána pouze podle tohoto zákonného opatření; pověření vydaná podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, v oboru upraveném tímto zákonným opatřením pozbývají platnosti.


§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1965.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru