Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c91/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 91/1964
Platnost od 31.12.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky vydala

1. podle § 28 odst. 2 písm. a) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci

pokyny k realizaci zásad plánování a koordinace kontrolní činnosti (čj. 35 797 z 3. června 1964).

Pokyny provádí "Zásady plánovaní a koordinace kontrolní činnosti" vyhlášené pod poř. č. 70/1964 Sbírky zákonů, nabyly účinnosti dnem 5. července 1964 a byly publikovány pod poř. č. 7/1964 Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky. Do Věstníku lze nahlédnout u komisí lidové kontroly a statistiky a u národních výborů;

2. podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci:

a) Pokyny pro ministerstva a ústřední orgány k vypracování výkazu soupisu zásob surovin, materiálů a výrobků podle stavu k 1. lednu 1965 (čj. Vk 628/65 z 20. října 1964).

Pokyny stanoví způsob provedení soupisu a sestavení výkazu a lhůty a cesty jeho předložení

- hospodářskými organizacemi podřízenými ministerstvům paliv, hutního průmyslu a rudných dolů, chemického průmyslu, těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství, stavebnictví, spotřebního průmyslu, potravinářského průmyslu, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dopravy, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, zdravotnictví, národní obrany a vnitra, Ústřední správě energetiky, Ústřední správě spojů, Ústřednímu svazu výrobních družstev, Ústřední správě výzkumu a těžby radioaktivních surovin, Ústřednímu geologickému úřadu a Ústřední správě nákupu zemědůlských výrobků a

- rozpočtovými organizacemi podřízenými všem ministerstvům a ústředním orgánům, pokud jsou držiteli fondů nebo byly příslušným ministerstvem (ústředním orgánem) k vypracování výkazu určeny.

Pokyny nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1965 a lze do nich nahlédnout u příslušných ministerstev a ústředních orgánů a u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

b) Pokyny pro podniky řízené národními výbory a organizace podřízené výrobním zemědělským správám k vypracování výkazu soupisu zásob surovin, materiálů a výrobků podle stavu k 1. lednu 1965 (čj. Vk 628/65 z 20. října 1964).

Pokyny stanoví způsob provedení soupisu a sestavení výkazu a lhůty a cesty jeho předložení. Pokyny nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1965 a lze do nich nahlédnout u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a u krajských a okresních komisí lidové kontroly a statistiky.

c) Směrnice pro zpracování statistické části ročního výkazu průmyslových národních podniků o průmyslových podniků Ústředního svazu výrobních družstev za rok 1964 (čj. SOP-40 794/64 z 10. listopadu 1964).

Směrnice stanoví způsob sumarizace statistické části ročního výkazu Roč Prům 1964 - 1 A/B ministerstvy, jimž jsou podřízeny průmyslové organizace a Ústředním svazem výrobních družstev. Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1965 a lze do nich nahlédnout u příslušných ministerstev, Ústředního svazu výrobních družstev a u Ústřední komise lidové kontroly a statistiky.

Přesunout nahoru