Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c86/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 86/1964
Platnost od 13.12.1964
Účinnost od 13.12.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo národní obrany a ministerstvo školství a kultury vydalo

Ustanovení k provedení školského zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), v Čs. lidové armádě.

Dokument zdůrazňuje, že vojenské školy jsou nedílnou součástí jednotné školské soustavy a že výkon funkcí v Čs. lidové armádě vyžaduje odpovídající všeobecné, odborné vojenské a politické vzdělání. Z hlediska školského zákona dokument podrobně upravuje stupně a druhy vojenských škol a stanoví hodnocení získaného vzdělání pro účely civilního zaměstnání. Jsou zde rovněž zahrnuta podrobná ustanovení zejména o specifice řízení vojenských škol.

Dokument je publikován v ministerstvu národní obrany a dále též ve Věstníku ministerstva školství a kultury 1964, sešit 32.

Ministerstvo národní obrany a ministerstvo vnitra v dohodě s ministerstvem školství vydalo doplněk k Ustanovení k provedení zákona č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) v Čs. lidové armádě, jež bylo registrováno ve Sbírce zákonů ČSSR částka 86 z r. 1964. Doplněk hodnotí pro účely civilního zaměstnání vzdělání získané v dalších vojenských školách a v kursech (voj. učilišti Pohraniční a Vnitřní stráže, učiliště Civilní obrany, vojenském politickém učilišti Pohraniční stráže, na praporčických školách (kursech) Pohraniční a Vnitřní stáže, v kursech středních velitelů, zdokonalovacích kursech a kursech jim odpovídajících). Vydáním doplňku se ruší úřední sdělení ministerstva školství a kultury o zhodnocení vzdělání získaného v učilištích CO, uveřejněné v Ú. l. č. 210/1959, částka 84. Doplněk byl uveřejněn ve Sbírce nařízení a směrnic MNO č. 6/1968 (je k nahlédnutí u místních vojenských správ) a ve Věstníku ministerstva školství č. 12/1968 (je k nahlédnutí na každé škole, ústavu a zařízení ministerstva školství).

Přesunout nahoru