Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c84/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 84/1964
Platnost od 11.12.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ústřední komise lidové kontroly a statistiky

vydala podle § 28 odst. 2 písm. b) zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci výnos čj. Vk 463/64 z 24. 7. 1964 o zjednodušení státních statistických výkazů v roce 1964, jímž zpravidla rozsah a periodicitu některých státních statistických výkazů a v tomto směru změnila

- směrnice k státním statistickým výkazům pro základní jednotky platné od roku 1964: č. 6 - výroba, práce, technický rozvoj a technicko-ekonomičtí ukazatelé ve stavebnictví, č. 14 - materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace,

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů krajskými sdruženími n. p. stavební výroby a krajskými svazy výrobních družstev v roce 1964 - úsek stavebnictví (čj. Vk 202/64 z 22. 11. 1963),

- pokyny pro předkládání souhrnných statistických výkazů ministerstvy a centralizovaně zpracovávaných výkazů výrobními hospodářskými jednotkami v roce 1964 - úseky: materiálně technické zásobování, hodnota odbytu a výrobní kooperace (čj. Vk 193/64 z 15. 11. 1963) a stavebnictví (čj. Vk 201/64 z 22. 11. 1963),

které byly registrovány v částce 27/1964 Sbírky zákonů.

Výnos nabyl účinnosti dne 1. července 1964 a lze do něj nahlédnout u příslušných ústředních úřadů a orgánů a u komisí lidové kontroly a statistiky. Výnos doplňuje výnosy Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. Vk 410/64 z 19. 6. 1964 a čj. Vk 423/64 z 3. 7. 1964 o zjednodušení státních statistických výkazů v roce 1964, registrované v částce 64/1964 Sbírky zákonů.

Přesunout nahoru