Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c82/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 82/1964
Platnost od 25.11.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední svaz spotřebních družstev v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány vydal podle § 87 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a podle čl. 4 písm. a) stanov ÚSSD

1. Směrnice ze dne 8. června 1964 č. 36/64 Sb. Věstníku ÚSSD o sdružených prostředcích členů lidových spotřebních družstev.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1964.

Současně byly zrušeny:

a) usnesení představenstva ÚSSD, kterým se schvalují "Pravidla pro vytváření a používání sdružených prostředků členů lidových spotřebních družstev" č. 108/59 SUSP ÚSSD,

b) prováděcí pokyny vydané k "Pravidlům pro vytváření a používání sdružených prostředků členů lidových spotřebních družstev" č. 109/1959 SUSP ÚSSD (na Slovensku č. 69/1959 ZUSaP SSSD) a

c) usnesení představenstva ÚSSD č. 22/1962 SUSP ÚSSD.

3. Směrnice ze dne 27. června 1964 č. 41/64 Věstníku ÚSSD pro používání prostředků určených ze zisku na odměny v socialistické soutěži, odměny funkcionárům a podobné účely.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1964.

Současně byly zrušeny směrnice o používání prostředků určených ze zisku na odměny v socialistické soutěži, odměny funkcionárům SD a na podobné účely č. 13/1962 SUSP ÚSSD.

4. Pokyny ze dne 1. července 1964 č. 45/64 Věstníku ÚSSD o změnách předpisů o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů v organizacích spotřebního družstevnictví.

Pokyny nabyly účinnosti dnem 1. července 1964.

Současně byly zrušeny:

a) směrnice č. 105/1962 SUSP ÚSSD (s výjimkou ustanovení odstavců 3 až 11, 13, a 14), o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů zaměstnancům organizací spotřebního družstevnictví),

b) oznámení a vysvětlivky č. OV 36/1963 Věst. ÚSSD ke směrnicím č. 105/1962 SUSP ÚSSD,

c) směrnice č. 137/1957 SUSP ÚSSD o náhradě cestovních výdajů u zaměstnanců, kteří se zúčastní zabezpečování voleb do národních výborů,

d) oznámení a vysvětlivky v částce 28/1960 SUSP ÚSSD o náhradách při denním návratu do bydliště u pracovníků přemístěných při provádění změn v řízení a organizaci spotřebních družstev v souvislosti s novou územní organizací státu,

e) ustanovení čl. III odst. 2 směrnic č. 35/1962 SUSP ÚSSD o hmotném zabezpečení zaškolovaných pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví.

5. Směrnice ze dne 16. července 1964 č. 48/64 Věstníku ÚSSD, kterými se upravuje odměňování pracovníků organizací spotřebního družstevnictví za plnění úkolů a zvýšení efektívnosti investiční výstavby.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1964.

6. Směrnice ze dne 11. července 1964 č. 49/64 Věstníku ÚSSD, jimiž se mění směrnice č. 35/1962 SUSP ÚSSD a hmotném zabezpečení zaškolovaných pracovníků v organizacích spotřebního družstevnictví.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1964.

Do shora uvedených předpisů lze nahlédnout u všech lidových spotřebních družstev a jejich družstevních svazů.

Přesunout nahoru