Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c80/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 80/1964
Platnost od 20.10.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Státní komise pro investiční výstavbu vydala

1. podle § 9 zák. opatř. č. 62/1963 Sb.

směrnice č. 9 ze dne 1. června 1964 o vztazích v přípravě staveb a o dokumentaci staveb.

Směrnice nabyly účinnosti dne 1. července 1964; platí pro stavby, s jejichž přípravou se započalo po 30. 6. 1964 a které budou zahájeny v roce 1966. Část první a díl první a druhý části druhé platí i pro stavby, které budou zahájeny v roce 1967 a následujících. Díl čtvrtý části druhé platí pro stavby dokončené po 31. 12. 1964.

Směrnice byly publikovány ve Věstníku SKIV - zvláštní výtisk ze dne 27. června 1964 a jsou k nahlédnutí u všech stavebních úřadů. V uvedeném rozsahu se jimi mění vyhlášky č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb a č. 22/1958 Ú. l., o dokumentaci investiční výstavby jednotných zemědělských družstev;

2.

a) podle § 2 zák. opatř. 62/1963 Sb. a k provedení bodu II/A 8 usnesení vlády ze dne 21. prosince 1963 č. 1075

Směrnice č. 1 ze dne 9. ledna 1964 o termínech předávání projektové dokumentace pro výstavbu, prováděnou v roce 1965,

b) podle § 2 zák. opatř. č. 62/1963 Sb. a k provedení bodu III/7 usnesení vlády ze dne 3. července 1964 č. 370

Směrnice č. 13 doplňují a mění Směrnice č. I; pro některé stavby upravují na přechodnou dobu způsob zpracování prováděcích projektů.

Směrnicemi č. 1 a č. 13 se mění vyhláška býv. SVV č. 46/1960 Sb., o lhůtách pro odevzdávání projektové dokumentace staveb.

Směrnice jsou publikovány ve Věstníku SKIV - č. 1 v částce 1, č. 13 v částce 6;

3. podle § 9 zák. opatř. č. 62/1963 Sb. na podkladě vládního usnesení ze dne 17. dubna 1959 č. 320 a v souladu se Směrnicemi SKIV č. 9 ze dne 1. června 1964 o vztazích v přípravě staveb a o dokumentaci staveb

směrnice č. 17 ze dne 7. září 1964 v soustavách technicko-hospodářských ukazatelů v investiční výstavbě.

Směrnice nabyly účinnosti dne 15. září 1964. Nahrazují v celém rozsahu "Metodiku tvorby souborů technicko-hospodářských ukazatelů pro investiční výstavbu" vydanou Státní plánovací komisí v roce 1961 pod čj. 173059/61.

Směrnice stanoví jednotné zásady pro tvorbu, schvalování, publikování, evidování, používání a vyhodnocování soustav technicko-hospodářských ukazatelů, které jsou základní pohnutkou pro určování ekonomické efektivnosti staveb v období jejich předprojektové přípravy. Byly publikovány ve Věstníku SKIV částka 7 ze dne 19. září 1964; ještě během roku 1964 budou vydány jako příručka - doplněné důvodovou zprávou a příklady - v Knižnici SKIV."

Přesunout nahoru