Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c80/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 80/1964
Platnost od 20.10.1964
Účinnost od 01.05.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo stavebnictví vydalo

1. Výnos ze dne 20. dubna 1964 č. 75/1964 Věstníku MSv o prémiování technickohospodářských pracovníků a o poskytování cílových prémií a odměn pracovníkům podniků stavební výroby.

Výnos se vztahuje na podniky stavební výroby řízené ministerstvem stavebnictví a národními výbory a nabyl účinnosti dnem 1. května 1964. Zrušil dosavadní předpisy na úseku prémiování, zejména výnos ministra z 1. 9. 1962 o prémiování a poskytování odměn pracovníkům organizací v působnosti min. výstavby.

Výnos je otištěn v částce 18/1964 Věstníku MSv.

2. Výnos ze dne 1. června 1964 SZ: 344.0/80-PAM I-1964 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví a národních výborů.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1964. Nahradil výnos ministra výstavby ze dne 1. dubna 1963 SZ: 344.0/200 PAM 1-1963.

Výnos byl zaslán všem podnikům, jichž se týká a je možno do něj nahlédnout u vedení těchto podniků a v odboru práce a mzdy ministerstva stavebnictví.

3. Výnos ze dne 25. června 1964 č. 100/1964 Věstníku MSv o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů pracovníků stavební výroby.

Výnos se vztahuje na pracovníky sdružení a podniků stavební výroby řízených ministerstvem stavebnictví nebo krajskými (okresními) národními výbory a upravuje náhrady cestovních, stěhovacích a jiných výdajů pracovníků na staveništi, dále náhrady při všech pracovních cestách, při vnějším řízení, při přijetí do práce a při přeložení na jiné pracovní místo.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1964 a je otištěn v částce 25-26/1964 Věstníku MSv.

4. Výnos ze dne 25. června 1964 č. 101/1964 Věstníku MSv o preferenčním odlučném pracovníků na stavbách.

Výnos určuje, na kterých důležitých stavbách se poskytuje pracovníkům podniků stavební výroby řízeních ministerstvem stavebnictví nebo národními výbory preferenční odlučné.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. července 1964 a byl doplněn výnosem ze dne 24. srpna 1964 č. 133/1964 Věstníku MSv (s účinností od 1. 9. 1964) stanovícím, že preferenční odlučné se poskytuje též při investiční výstavbě, stavební údržbě a opravách na území hl. města Prahy.

Oba výnosy byly otištěny ve Věstníku MSv, a to v částce 25-26 (výnos č. 101/1964) a v částce 34 (výnos č. 133/1964).

Přesunout nahoru