Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c73/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 73/1964
Platnost od 03.09.1964
Účinnost od 01.07.1964
Zrušeno k 01.07.1987 (o18/c17/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotnictví

vydalo podle vládního usnesení č. 295/1964 s účinností od 1. července 1964 směrnice o zavedení a úpravě některých poplatků, příplatků a úhrad na úseku zdravotnictví.

Směrnicemi se zavádí, popřípadě nově upravuje

manipulační poplatek za vystavení lékařského předpisu, úhrada nákladů za ošetřování v protialkoholních záchytných stanicích,

úhrady za preventivní a léčebnou péči poskytovanou cizím státním příslušníkům,

seznam léků a jiných farmaceutických přípravků, které je povoleno vydat v lékárně bez lékařského předpisu.

Směrnice jsou vydány ve Sbírce směrnic pro národní výbory v částce 18/1964 Sb. NV (poř. č. 27/1964 Sb. NV) a uveřejněny ve Věstníku min. zdravotnictví v částce 13/1964 Věst. min. zdrav.

Do směrnic je možno nahlédnout u odborů zdravotnictví krajských a okresních národních výborů a u krajských a okresních ústavů národního zdraví.

Přesunout nahoru