Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c73/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 73/1964
Platnost od 03.09.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství a kultury vydalo:

Výnos ze dne 5. května 1964 čj. 11 111/64-VE/2, o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v kulturních organizacích výrobního a nevýrobního charakteru v oboru působnosti ministerstva školství a kultury.

Do výrobních organizací patří

Ústředí uměleckých řemesel v Praze

Ústředí uměleckých řemesel v Bratislavě

Ústředí lidové umělecké výroby

Divadelní služba n. p.

Výstavnictví n. p.

Do nevýrobních organizací patří

Čs. cirkusy a varieté n. p.

Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti

divadla

symfonické orchestry

soubory písní a tanců.

Tento výnos nabyl účinnosti dnem 1. června 1964. V jednotlivých výrobních organizacích a v Čs. cirkusech a varieté n. p. bude zaveden nejpozději do 1. ledna 1965 a v ostatních nevýrobních organizacích nejpozději do 1. října 1964.

Dnem zavedení úpravy podle tohoto výnosu se zrušuje platnost:

- směrnice býv. ministerstva informaci a osvěty č. j. 31 251/52-PAM ze dne 12. července 1952 a býv. ministerstva kultury č. j. 60 972/53-XVII ze dne 17. listopadu 1954 o placení časových ztrát a zmetků;

- všechna rozhodnutí býv. ministerstva kultury a býv. povereníctva kultury, jimiž byly pro jednotlivá divadla v českých krajích a na Slovensku stanoveny mzdové úhrn pohyblivých složek mzdy jevištních dělníků.

Dále pozbývá pro dělníky těchto organizací platnosti:

- podniková úprava pracovních a platových podmínek zaměstnanců ve filmovém podnikání, schválená pro býv. Čs. státní film výnosem býv. ministerstva sociální péče č. j. A III 2161/2-26/4-49 ze dne 25. IV. 1949, pokud jde o ustanovení upravující odměňování dělníků,

- ustanovení upravující odměňování dělníků v býv. armádních divadlech v Praze a Martině podle nařízení náměstka ministra národní obrany pro věci politicko-správní č. 7 (nová úprava pracovních a mzdových podmínek občanských zaměstnanců vojenské správy č. j. 12 200-AHS ze dne 5. března 1953 a dalších ustanovení tuto úpravu doplňujících a měnících;

- vyhláška býv. ministerstva práce a sociální péče č. 1038/1949 Ú. l. I. o úpravě pracovních a platových podmínek zaměstnanců divadel ve znění vyhlášky býv. ministerstva práce a sociální péče č. 55/1951 Ú. l. I., pokud upravuje pracovní a platové poměry umělecko-technických, řemeslných a pomocných zaměstnanců divadel v českých krajích;

- výnos býv. pověřenectva školství a kultury č. 104 283/1951-V/4 z 27. 7. 1951, pokud upravuje pracovní a platové poměry umělecko-technických, řemeslných a pomocných zaměstnanců divadel na Slovensku;

- vyhláška ministerstva vnitra ze dne 8. VI. 1953 o mzdových podmínkách dělníků zaměstnaných v podnicích místního hospodářství (příloha Provozního zpravodajství č. 26/1953);

- rozhodnutí o osobních platech dělníků-specialistů podle usnesení Státní mzdové komise ze dne 25. července 1956 č. 193

Do uvedeného výnosu lze nahlédnout ve výrobně-ekonomickém odboru ministerstva školství a kultury, v odborech školství a kultury KNV a v některé z uvedených výrobních nebo nevýrobních organizací.

Přesunout nahoru