Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c70/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 70/1964
Platnost od 20.08.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.01.1968 (128/1967 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem financí a Státní plánovací komisí vydalo podle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 65/1958 Ú. l. o odpisování základních fondů "Směrnice pro normy odpisů tramvají a trolejbusů, trolejových vedení a kolejového svršku".

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. ledna 1965. Dnem účinnosti nelze nadále u předmětů upravených těmito směrnicemi postupovat podle Směrnic ministerstva financí o všeobecně platných normách odpisů uveřejněných v částce 55 Ú. l. ze dne 30. 6. 1958 a podle nařízení ministerstva financí ze dne 9. 4. 1959 čj. 131/14 617/59.

Znění Směrnic pro normy odpisů tramvají a trolejbusů, trolejových vedení a kolejového svršku je otištěno ve Věstníku ministerstva dopravy - vydání pro neželezniční dopravu č. 13/1964.

Přesunout nahoru