Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c5/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 5/1964
Platnost od 27.01.1964
Účinnost od 01.01.1964
Zrušeno k 01.04.1968 (o1/c17/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr školství a kultury

vydal dne 2. prosince 1963 výnos čj. 51 332/EK-63

o úpravě platových poměrů pracovníků knižních a gramofonových středisek,

který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1964.

Tímto výnosem se upravují platové poměry pracovníků knižních a gramofonových středisek, zaměstnaných v organizacích v oboru působnosti ministerstva školství a kultury včetně organizací řízených přímo národními výbory. Výnos se nevztahuje na dělníky, na řidiče a závozníky a na pracovníky podnikových ředitelství, kteří jsou odměňování podle výnosu ministra školství a kultury ze dne 28. července 1960 čj. 31 611/60-E I/2, o úpravě platových poměrů pracovníků podnikových ředitelství ve státním knižním obchodě.

Dnem zavedení úpravy podle tohoto výnosu pozbývají platnosti všechny dosavadní předpisy odporující tomuto výnosu, a to zejména:

a) výnos ministra školství a kultury ze dne 13. března 1958 čj. 27 255/58, o úpravě platových poměrů pracovníků prodejen státního knižního obchodu;

b) výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 3. ledna 1960 čj. 1281, o úpravě platových poměrů obchodních pracovníků prodejen n. p. Gramofonové závody;

c) výnos ministra školství a kultury ze dne 13. června 1958 čj. 27 255/56, o prémiování zaměstnanců prodejen státního knižního obchodu;

d) výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 3. ledna 1960, čj. 1282, o prémiování ochodních pracovníků n. p. Gramofonové závody;

e) prémiový řád pro zaměstnance n. p. Kniha za splnění ukazatelů fakturovaných dodávek stánkům Poštovní novinové služby, schválený ministrem školství a kultury dne 25. června 1959 pod čj. 6493/59;

f) směrnice ministerstva školství a kultury o kvalifikačních zkouškách ze dne 17. července 1959 čj. 28 845-E I/2.

Do shora uvedeného výnosu lze nahlédnout v Čs. ústředí knižní kultury.

Ministerstvo kultury a informací vydalo výnos dne 1. 6. 1967 čj. 3669/67, kterým se mění a doplňuje výnos ministra školství a kultury ze dne 2. 12. 1963 čj. 51 332/EK/63 o úpravě platových poměrů pracovníků knižních a gramofonových středisek, registrovaný ve Sbírce zákonů 1964 v částce 5 (strana 32). Výnosem se doplňují obratová pásma stanovená v příloze 1 základního výnosu a současně mění podmínky pro použití částky 80 Kčs odčítané od základních platů jednotlivých pracovníků. Do shora uvedeného výnosu lze nahlédnout v Československém ústředí knižní kultury, odborech školství a kultury krajských národních výborů, v Kulturní správě NV hl. m. Prahy, v Kulturní správě Severočeského krajského národního výboru a ve všech organizacích, jejichž pracovníků se platová úprava týká.

Přesunout nahoru