Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c42/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 42/1964
Platnost od 10.06.1964
Účinnost od 01.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední svaz spotřebních družstev

vydal podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zák. č. 53/54 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organizacích ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 20/56 Sb. a podle ustanovení čl. 4 písm. a) stanov ÚSSD v dohodě s ústředním výborem Odborového svazu zaměstnanců obchodu:

2. Směrnice ze dne 3. května 1964 č. 26/64 Věstníku ÚSSD, kterým

se mění a doplňují předpisy pro odměňování pracovníků prodejen a závodů restauračního stravování spotřebních družstev.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. května 1964. Mění a doplňují se jimi tyto předpisy:

a) Platový řád pro pracovníkiy prodejen organizací spotřebního družstevnictví č. 15/63 Věstníku ÚSSD,

b) Směrnice pro odměňování dělníků v prodejnách stavebnin č. 17/63 Věstníku ÚSSD,

c) Platový řád pro pracovníky závodů restauračního stravování a centrálních výroben lahůdkářského zboží, polotovarů a opracovaných surovin organizací spotřebního družstevnictví č. 18/63 Věstníku ÚSSD,

d) Směrnice, jimiž se stanoví některé doplňkové odměny pro pracovníky prodejen, závodů restauračního stravování a centrálních vyroben lahůdkářského zboží, polotovarů a opracovaných surovin organizací spotřebního družstevnictví č. 20/63 Věstníku ÚSSD,

e) Směrnice č. 42/63 Věstníku ÚSSD, kterými se vydávají prováděcí pokyny a přechodná opatřební k některým ustanovením platových řádů č. 15, 16 a 18/1963 Věstníku ÚSSD a

f) Směrnice o odměňování pracovníků za práce při poskytování služeb a za prodej při tržních akcích č. 51/62 SUSP ÚSSD.

3. Směrnice ze dne 3. května 1964 č. 27/64 Věstníku ÚSSD, kterými se upravuje odměňování pracovníků prodejen typu maso-uzeniny.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. července 1964.

Současeně se zrušují směrnice č. 67/63 Věstníku ÚSSD, kterými se mění platový řád pro pracovníky prodejen organizací spotřebního družstevnictví č. 15/63 Věstníku ÚSSD.

4. Směrnice ze dne 7. května 1964 č. 29/64 Věstníku ÚSSD, kterými

se mění prémiový řád pro vedoucí hospodářskosprávní pracovníky organizací spotřebního družstevnictví č. 72/63 Věstníku ÚSSD.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Současně pozbývá účinnosti ustanovení čl. 19 odst. 1 prémiového řádu pro vedoucí hospodářskosprávní pracovníky organizací spotřebního družstevnictví č. 72/63 Věstníku ÚSSD.

5. Směrnice ze dne 5. května 1964 č. 30/64 Věstníku ÚSSD, kterými

se doplňují mzdové podmínky řídičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích spotřebního družstevnictví

č. 70/62 SUSP ÚSSD.

Směrnice nabyly účinnosti dnem 1. června 1964.

Do shora uvedených předpisů lze nahlédnout u všech lidových spotřebních družstev a jejich družstevních svazů.

Přesunout nahoru