Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c40/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 40/1964
Platnost od 05.06.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství vydalo:

1. Rozhodnutí ministra o stanovení tarifních stupnic pro dělníky zemědělské činnosti, čj. PAM-54 658/1964 ze dne 19. února 1964.

Rozhodnutí nabylo účinnosti dnem 1. dubna 1964. Stanovení stupnice mzdových tarifů pro odměňování mechanizovaných polních prací, prací v rostlinné a živočišné výrobě, ve dvousměnném provozu při ošetřování skotu a prasnic a na pracovištích ležících v zakázaném pásmu v kraji Jihočeském, Západočeském a Severočeském.

2. Směrnice o odměňování dělníků v rostlinné výrobě čj. PAM-54 649/1964 ze dne 15. února 1964.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1964 a ruší se jimi směrnice čj. PAM-40 225/1962 ze dne 20. 9. 1962.

3. Typový prémiový řád za kvalitní a včasné provedení sezónních prací čj. PAM-54 662/1964 ze dne 15. února 1964

Prémiový řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964. Stanoví závazné uplatnění prémií za vyjmenované práce. Na podkladě tohoto typového prémiového řádu vydá ředitel podniku v dohodě s příslušným závodním výborem základní organizace ROH pro příslušné kolektivy pracovníků premiové řády. Tímto typovým prémiovým řádem ruší se prémiový řád pro dělníky v rostlinné výrobě za splnění stanovených termínů skončení sezónních prací ze dne 20. září 1962 čj. PAM-40 229/1962.

4. Typový a prémiový řád za splnění plánovaných tržeb u speciálních plodin rostlinné výroby čj. PAM-54 660/1964 ze dne 15. února 1964

Prémiový řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964. Stanoví prémie za splnění a překročení plánovaných tržeb u zeleniny a jejich semen, květin a jejich semen, chmele, tabáku, ovoce, ovocných a okrasných stromků a keřů ve školkách. Tímto typovým prémiovým řádem se ruší prémiový řád pro dělníky v rostlinné výrobě za splnění plánovaných tržeb ze dne 20. září 1962 čj. PAM-40 228/1962.

5. Typový prémiový řád za zvýšení výroby (hektarových výnosů) čj. PAM-54 651/1964 ze dne 15. února 1964

Prémiový řád nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964. Stanoví ročné prémie za zvýšení výroby u vyjmenovaných skupin plodin proti průměrné úrovni výroby plodin za předchozí tři roky na provozní jednotce. Tímto typovým prémiovým řádem se ruší prémiový řád pro dělníky v rostlinné výrobě za splnění plánu výroby ze dne 20. září 1962 čj. PAM-40 227/1962.

6. Směrnice o prémiování dělníků v živočišné výrobě čj. PAM-57 665/1964 ze dne 15. února 1964.

Směrnice nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1964. Obsahují typový prémiový řád za splnění plánu užitkovosti, odchovu mláďat a zvýšení užitkovosti proti skutečnosti předchozího roku. Těmito směrnicemi se nahrazují ustanovení směrnic pro odměňování dělníků v živočišné výrobě čj. PAM-40 226/1962, týkající se prémiování s výjimkou prémiování ošetřovatelů koní a včelařů, u kterých nedochází ke změně. Ředitel podniku vydá na podkladě tohoto typového prémiového řádu konkrétní prémiový řád pro příslušné kolektivy pracovníků.

7. Směrnice pro odměňování ošetřovatelů skotu a prasnic, pracujících ve dvousměnném provozu čj. PAM-54 666/1964 ze dne 15. února 1964.

Směrnice platí s účinností od 1. dubna 1964. Směrnice je možno uplatnit na základě souhlasu výrobní zemědělské správy, příp. jiného bezprostředně nadřízeného orgánu zemědělského podniku za předpokladu, že je zaveden dvousměnný provoz odpovídající zásadám vydaným ministerstvem zemědělství, lesního a vodního hospodářství.

8. Výnos ministra o změně a doplnění platové úpravy a prémiového řádu technickohospodářské pracovníky státních statků čj. PAM-54 649/1964 ze dne 19. února 1964.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964. Mění a doplňuje nomenklaturu funkcí, funkční platy a kvalifikační předpoklady. Současně mění a upravuje prémiový řád pro technickohospodářské pracovníky státních statků čj. PAM-40 241/1962, § 4, § 5 a § 8.

Tyto mzdové úpravy (s výjimkou úpravy podle odst. 6) jsou otištěny v brožurách:

a) Odměňování a prémiování dělníků v rostlinné výrobw

b) Prémiový řád za zvýšení výroby (hektarovým výnosů)

c) Prémiování dělníků v živočišné výrobě a odměňování ošetřovatelů skotu a prasnic ve dvousměnném provozu,

které lze objednat v české a slovenské řeči v Ústředním skladu státních statků, n. p. Bečváry u Kolína.

Do těchto rozhodnutí, směrnic a prémiových řádů je možno nahlédnout v těchto podnicích:

v hospodářských a rozpočtových organizacích se zemědělskou činností podřízených ministerstvu zemědělství, lesního a vodního hospodářství a na výrobních zemědělských správách;

do výnosu čj. PAM-54 649/1964

na státních statcích a výrobních zemědělských správách.

Přesunout nahoru