Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c38/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 38/1964
Platnost od 27.05.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministr školství a kultury vydal:

a) výnos ze dne 11. února 1964 čj. 6733/64

o úpravě platových poměrů pracovníků Krajských podniků pro film, koncerty a estrády a Filmového podniku hl. m. Prahy.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Dnem zavedení této platové úpravy pozbývají pro pracovníky Krajských podniků pro film, koncerty a estrády a Filmového podniku hl. m. Prahy platnost prozatímní úprava stanovená ministerstvem školství a kultury čj. 53 940/60-E I/2 ze dne 2. ledna 1961 a čj. 10 792/61-E I/2 ze dne 4. března 1961

b) opatření ze dne 31. března 1964 čj. 12 964/64

o doplnění a změnách seznamu funkcí Čs. cirkusů a varieté - příloha č. I výnosu ministra školství a kultury ze dne 28. června 1961 o úpravě platových poměrů odborných (technických) a administrativních zaměstnanců v některých kulturních organizacích spravovaných přímo ministerstvem školství a kultury, jehož vydání bylo oznámeno ve Sbírce zákonů ČSSR částka 57 ze dne 9. listopadu 1961.

Doplnění a změny nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1964, pokud účinnost části doplnění a změn nebyla stanovena dříve

c) výnos ze dne 17. března 1964 čj. 5357/64

o zavedení vyhlášky ministra dopravy a spojů č. 42/1962 Sb. ze dne 17. dubna 1962 o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů v oboru působnosti ministerstva školství a kultury.

Tento výnos nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964 a musí být v jednotlivých podnicích (závodech) nebo organizacích atd. zaveden nejpozději do 1. září 1964.

Dnem zavedení výnosu zrušuje se platnost opatření:

čj. 2609/59 ze dne 24. března 1959 (resp. býv. Povereníctva školstva a kultury čj. 11 604/59-PAM z 13. 4. 1959), kterým byla zavedena vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l.

čj. 18 960/59 ze dne 27. dubna 1959 (paušální odměny za práci přesčas, náhradě za pracovní pohotovost, paušální příplatek za náhradní préce v čekací době)

čj. 11 655/59 ze dne 19. března 1959, kterým byl vydán dodatek k platové úpravě řidičů motorových vozidel.

Zavedením nové mzdové úpravy se ruší v nomenklaturách funkcí rozpočtových organizací, kde byl zaveden systém funkčních platů, funkce "řidič-opravář" a "řidič". Títo pracovníci budou nadále uvádění pouze v počtech pracovníků, kteří podléhají platovému řádu (vl. nař. č. 17/1954 Sb., ve znění vyhl. č. 62/1956 Sb., popř. platové řády obdobně). Mzdové náklady na ně budou zahrnuty pouze do celkových mzdových nákladů.

Pracovní poměry těchto pracovníků se řídí nadále dosavadními předpis

Do uvedených výnosů a opatření lze nahlédnout v ministerstvu školství a kultury, odbor výrobně ekonomický. Výnos uvedený pod písmenem c) je uveřejněn v příloze Věstníku MŠK, roč. XX, sešit 12, ze dne 30. dubna 1964.

Přesunout nahoru