Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c36/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 36/1964
Platnost od 08.05.1964
Účinnost od 01.01.1965
Zrušeno k 01.07.1971 (o2/c12/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ústřední báňský úřad

vydal podle § 57 horního zákona č. 41/57 Sb. a § 37 zákona č. 65/61 Sb. výnosem čj. 9500/63 ze dne 15. prosince 1963 bezpečnostní předpis pro uhelné lomy.

Bezpečnostní předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1965 (původní účinnost dnem 1. 7. 1964 byla odložena rozhodnutím Ústředního báňského úřadu čj. 2387/64 ze dne 27. března 1964). Výnosem byly zrušeny pro uhelné lomy; vyhláška č. 420/47 Ú. l. I. vyhláška č. 2391/48 Ú. l. I, výnos Státní ústřední báňské inspekce v Praze čj. 9824/52 a čj. 11 441/53, a to ve znění doplňujících výnosů.

Výnos byl vytištěn jako účelový náklad ministerstva paliv, které je jeho distributorem.

Do výnosu možno též nahlédnout u Ústředního báňského úřadu a u obvodních báňských úřadů.

Ústřední báňský úřad vydal podle § 57 horního zákona č. 41/57 a § 27 zákona č. 65/61 Sb. výnos čj. 7300/64 ze dne 10. 9. 1964, kterým se mění některá ustanovení bezpečnostního předpisu čj. 9500/63 pro uhelné lomy, registrovaného v částce 36/1964 Sbírky zákonů. Výnos byl zaslán příslušným hospodářským orgánům a bude vydán jako účelový náklad ministerstva paliv, které je distributorem. Do výnosu možno též nahlédnout u Ústředního báňského úřadu a u obvodních báňských úřadů.

Přesunout nahoru