Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o2/c31/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1964
Platnost od 25.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo dopravy

vydalo podle § 3 odst. 2 a § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podníkání v silniční dopravě a podle § 10 odst. 2 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen a po schválení komisí

Tarif silniční nákladní dopravy - TR 4.

Tarif upravuje cenové vztahy, které vznikají při výkonech pro cizí potřebu, a to

a) při přepravě nákladů silničními dopravními prostředky,

b) při speciální činnosti konané silničními vozidly pro motorovou dopravu,

c) při skladování, přemísťování, zprostředkování přeprav všeho druhu a podobných výkonech prováděných dopravními organizacemi.

Tarif platí od 1. dubna 1964. Tím dnem pozbudou platnost ta ustanovení vyhlášky č. 214/1953 Ú. l., o nákladním tarifu automobilové dopravy a o cenách zasílatelských služeb, která jsou tímto tarifem věcné upravena jakož i vyhlášky Tarifního věstníku C 25/35/1960 (tarif T 10 - příloha XII vyhlášky č. 214/1958 Ú. l.) a C 59/51/1962 (tarif pro přepravu a výkony zvířecími potahy).

Tarif byl vydán jako samostatná publikace a lze jej objednat u ČSAD - KNV Praha n. p. závod 195 - Kolín, tiskoviny veřejné silniční dopravy a silničního hospodařství, Kolín IV., Královská cesta (české znění) nebo u Skladu tlačív a cestovných lístkov ČSAD Trnava (slovenské znění).

Do tarifu lze nahlédnout u odborů dopravy krajských a okresních národních výborů, u krajských dopravních středisek a jejich okresních poboček, a u národních podniků ČSAD.

Přesunout nahoru