Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c31/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 31/1964
Platnost od 25.04.1964
Účinnost od 25.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo školství a kultury vydalo:

1. Výnos ze dne 8. října 1963 čj. 42 395/63-II/5, jímž se mění směrnice o umísťování absolventů středních odborných a odborných škol ze dne 8. března 1963 čj. 10 249/63-II, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a kultury ročník 1963, seš. 8, str. 86 a registrované v částce 23 Sbírky z r. 1963. Změna se týká určení základních pracovišť pro absolventy pedagogických škol. Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 8. října 1963 čj. 42 395/63-II/5 je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury, ročník 1963, sešit 30, str. 316.

2. Výnos ze dne 11. prosince 1963 čj. 53 059/63-III, jímž se mění směrnice pro přijímání ke studiu na vysokých školách ze dne 24. ledna 1962 čj. 4675/62-III, ve znění směrnic ze dne 14. května 1963 čj. 21 320/63-III, uveřejněné ve Věstníku ministerstva školství a kultury, ročník 1962, sešit 4, str. 46 a ročník 1963, seš. 15, str. 158 a registrované v částce 9 Sbírky zákonů z r. 1963 a v částce 32 Sbírky zákonů z r. 1963. Změna se týká termínů pro podávání přihlášek k vysokoškolskému studiu a termínů pro přijímací pohovory.

Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 11. prosince 1963 čj. 53 059/63-III je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury ročník 1963, seš. 36, str. 360.

3. Výnos ze dne 27. prosince 1963 čj. 53 855/63-V/2, kterým byla prohlášena Šumava za chráněnou krajinnou oblast. Výnos, v jehož příloze je chráněné území vymezeno, upravuje zakladní podmínky jeho ochrany a přísnější ochranu některých jeho částí. Na rozvoji uvedené oblasti se podílejí především národní výbory působící na jejím území. Mapy chráněné oblasti jsou uloženy ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, v krajských střediscích památkové péče a ochrany přírody v Plzni a Českých Budějovicích a u odborů školství a kultury okresních národních výborů v Prachaticích, Českém Krumlově a Klatovech.

Výnos ministerstva školství a kultury ze dne 27. prosince 1963 čj. 53 855/63-V/2 je uveřejněn ve Věstníku ministerstva školství a kultury ročník 1964, seš. 3, str. 14.

4. Výnos ze dne 2. prosince 1963 čj. 51 332/EK-63 o úpravě platových poměrů pracovníků knižních a gramofonových středisek, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1964. Tímto výnosem se upravují platové poměry pracovníků knižních a gramofonových středisek, zaměstnaných v organizacích v oboru působnosti ministerstva školství a kultury včetně organizací řízených přímo národními výbory. Výnos se nevztahuje na dělníky, na řidiče a závozníky a na pracovníky podnikových ředitelství, kteří jsou odměňováni podle výnosu ministra školství a kultury ze dne 28. července 1960 čj. 31 611/60-E I/2, o úpravě platových poměrů pracovníků podnikových ředitelství ve státních knižním obchodě.

Dnem zavedení úpravy podle tohoto výnosu pozbývají platnosti všechny dosavadní předpisy odporující tomuto výnosu, a to zejména:

a) výnos ministra školství a kultury ze dne 13. června 1958 čj. 27 255/58 o úpravě platových poměrů pracovníků prodejen státního knižního obchodu a o premiování zaměstnanců prodejen státního knižního obchodu;

b) výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 3. ledna 1960 čj. 1281 o úpravě platových poměrů obchodních pracovníků prodejen n. p. Gramofonové závody;

c) výnos ministryně spotřebního průmyslu ze dne 3. ledne 1960 čj. 1202 o prémiování obchodních pracovníků n. p. Gramofonové závody;

d) prémiový řád pro zaměstnance n. p. Kniha za splnění ukazatelů fakturovaných dodávek stánkům Poštovní novinové služby, schválený ministrem školství a kultury ze dne 25. června 1959 pod čj. 6493/59;

e) směrnice ministerstva školství a kultury ze dne 17. července 1959 čj. 28645-E I/2 pro zařazení zaměstnanců prodejen státního knižního obchodu do pracovních funkcí, u kterých vzorový katalog prací stanoví vykonání kvalifikačních zkoušek.

Do Věstníku ministerstva školství a kultury lze nahlédnout u odborů školství a kultury okresních a krajských národních výborů nebo na každé škole.

Do výnosu uvedeného ad 4 lze nahlédnout v Československém ústředí knižní kultury, Praha 1, Malá Strana, Karmelitská 6.

Přesunout nahoru