Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c29/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 29/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo spravedlnosti vydalo:

1. instrukci ze dne 25. února 1964, čj. 215/64-L, kterou se vydává

jednací řád pro okresní a krajské soudy.

Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. dubna 1964. Upravuje se jí organizace práce u okresních a krajských soudů;

Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky vydalo instrukci ze dne 5. června 1973 čj. 417/73-leg., kterou se vydává jednací řád pro okresní a krajské soudy.
Instrukce nabývá účinnosti dnem 1. července 1973. Upravuje se jí organizace práce u okresních a krajských soudů. Instrukce byla uveřejněna v částce 5-6 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti ČSR, ročník 1973; lze do ní nahlédnout u okresních (obvodních) soudů. Touto instrukcí byl zrušen jednací řád pro okresní a krajské soudy, vydaný instrukcí za dne 25. února 1964 čj. 215/64-L, registrovanou v částce 29 Sbírky zákonů z roku 1964.

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky vydalo instrukci ze dne 18. června 1973 čj. 15/1973-L, kterou vydává Jednací řád pro okresní a krajské soudy.
Instrukce nabývá účinnosti dnem 1. července 1973; lze do ní nahlédnout na ministerstvu spravedlnosti SSR a u okresních (městských) a krajských soudů v SSR. Uvedenou instrukcí se pro území Slovenské socialistické republiky zrušuje instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 25. února 1964 čj. 215/64-L, kterou se vydává Jednací řád pro okresní a krajské soudy, registrovaná v částce 29/1964 Sb.

2. Instrukci ze dne 25. února 1964, čj. 216/64-L, kterou se vydává

jednací řád pro státní notářství.

Instrukce nabyla účinnosti dnem 1. dubna 1964. Upravuje se ji organizace práce u státních notářství.

Úpravou z 20. 10. 1986 č. 4135/85-50 sa zrušuje inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SSR č. 216/64-L z 25.2.1964, ktorou sa vydáva spravovací poriadok pre štátne notárstva, uverejnená v čiastke 29/1964 Zb.

Oba uvedené předpisy byly uveřejněny v druhé částce Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti, ročník I; lze do nich nahlédnout u okresních (obvodních) soudů a státních notářství.

Přesunout nahoru