Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o3/c25/1964 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 25/1964
Platnost od 25.03.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministr vnitra

vydal podle § 11 vládního nařízení č. 29/1954 Sb., o archivnictví,

směrnice o ukládání archivního materiálu ve státních archivech a archivech národních výborů.

Směrnice stanoví, do kterých archívů se ukládá archivní materiál vzniklý z činnosti hospodářských, rozpočtových a jiných státních organizací i orgánů spoločenských organizací. Dnem vydání těchto směrnic pozbývá současně platnosti dosavadní úprava těchto otázek, uveřejněná v úředním sdělení ministerstva vnitra o ukládání archivního materiálu ve státních archivech a archivech národních výborů (částka 77 Úředního listu ze dne 31. 7. 1956).

Směrnice byly vydány pod čj. Sv-5785/40-63 ze dne 17. 1. 1964 a jsou uveřejněny ve Sbírce směrnic pro národní výbory poř. č. 3/1964. Do směrnic lze nahlédnout u národních výborů všech stupňů, u ministerstva vnitra nebo u archivních oddělení krajských správ ministerstva vnitra.

Přesunout nahoru