Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 95/1964 Sb.Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Částka 41/1964
Platnost od 09.06.1964
Účinnost od 01.07.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

95

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 27. května 1964,

jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:


Čl. I

Vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, se mění takto:

1. § 2 odst. 3 písm. c) zní:

"c) jednoho lékaře, a to krajského odborníka pro gynekologii a porodnictví."

2. § 11 zní:

"Za umělé přerušení těhotenství povolené z důvodů uvedených v § 5 odst. 2 stanoví interrupční komise k částečnému krytí ošetřovacích nákladů příplatek v částce od 200,- do 800,- Kčs. Příplatek se platí hotově, o jeho zaplacení se vydá ošetřované ženě potvrzení. Od stanovení příplatku může být upuštěno ve výjimečných případech."


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1964.


Lenárt v. r.

Přesunout nahoru