Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1964 Sb.Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev, kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev

Částka 39/1964
Platnost od 28.05.1964
Účinnost od 28.05.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

91

VYHLÁŠKA

Ústředního svazu výrobních družstev

ze dne 8. května 1964,

kterou se mění vyhláška č. 274/1956 Ú. l., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev

Ústřední svaz výrobních družstev stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 7 vládního nařízení č. 57/1956 Sb., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení členů výrobních družstev:


Čl. I

Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev ze dne 19. prosince 1956 o nemocenském pojištění členů výrobních družstev č. 274/1956 Ú. l. se mění takto:

§ 15 zní:

"(1) O jiných než dávkových věcech nemocenského pojištění členů družstev, například o tom, zda je někdo pojištěn, o pojistném, o penále, o výdělku rozhodném pro stanovení pojistného a o jiných otázkách pojistného poměru, rozhodují krajské svazy výrobních družstev.

(2) Přezkoumávat rozhodnutí podle předchozího odstavce přísluší krajským soudům podle ustanovení občanského soudního řádu". *)


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda představenstva:

Smrčka v. r.

Místopředseda představenstva:

Šubrt v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 244 a 245 zák. č. 99/1963 Sb.

Přesunout nahoru