Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 9/1964 Sb.Zákon Slovenské národní rady o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch

Částka 7/1964
Platnost od 05.02.1964
Účinnost od 05.02.1964
Zrušeno k 01.01.1969 (207/1968 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

9

ZÁKON

Slovenské národní rady

ze dne 28. ledna 1964 o Výboru Slovenské národní rady pro cestovní ruch

Slovenská národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Zřizuje se Výbor Slovenská národní rady pro cestovní ruch (dále jen „Výbor“)- Výbor je orgánem Slovenské národní rady a oblastním orgánem Vládního výboru pro cestovní ruch.

§ 2

(1) Výbor plní na úseku cestovního ruchu na Slovensku zejména tyto úkoly:

- účastní se organizování a řízení cestovního ruchu;

- schvaluje návrh plánu rozvoje cestovního ruchu a dbá na jeho plnění;

- koordinuje činnost příslušných pověřenců Slovenské národní rady na úseku cestovního ruchu;

- v rozsahu své působnosti vydává závazná opatření.

(2) Při plnění svých úkolů Výbor se řídí směrnicemi a usneseními předsednictva Slovenské národní rady a Vládního výboru pro cestovní ruch.

§ 3

Předsedu a členy Výboru jmenuje a odvolává předsednictvo Slovenské národní rady.

§ 4

Podrobnější vymezení působnosti a činnosti Výboru určí statut, který schválí předsednictvo Slovenské národní rady.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Chudík v. r.

Přesunout nahoru