Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1964 Sb.Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech

Částka 32/1964
Platnost od 29.04.1964
Účinnost od 01.09.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství a kultury

ze dne 7. dubna 1964,

kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech

Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):


Čl. I

Příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech, ve znění vyhlášek č. 57/1962 Sb., č. 83/1962 Sb. a č. 35/1963 Sb., se ve skupinách 03 Chemie, 06 Stavebnictví, 08 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, 10 Textil a oděvnictví, 12 Potravinářství, 15 Obchod, pohostinství a různé nevýrobní služby mění a doplňuje takto:

1. Mění se učební obor č. 0852 a zní takto:

Označení učebního oboru Hoši - H 
Dívky - D
Stručný popis učebního oboruDoba učebního poměru pro dorost, který ukončil
Číslo Názevpovinnou školní docházkuúplné střed.všeobecné vzdělání 
"0852 Mechanik klávesových nástrojů Mechanička klávesových nástrojů  D H Zpracování rezonančního dřeva, nových a jiných hmot. Základní a odborné práce v odvětví výroby a opravy pian, pianin, harmonií a harmonik. Seřizování a obsluha výrobních strojů a mechanismů 

Výchova učňů v tomto oboru, kteří v učebním roce 1964/65budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončenav učebním oboru za podmínek stanovených dosavadními předpisy."

2. Slučují se učební obory č. 1031 a 1032 v učební obor č. 1033,

který zní takto:

"1033 Chemik prádelen a čistíren Chemička prádelen a čistíren  D H Chemické a mechanické čištění a praní oděvů a prádla. Obsluha a údržba příslušných strojů a zařízení. Přijímání, třídění a výdej oděvů a prádla. Administrativní práce ve sběrnách 1,5"

3. Nově se vyhlašují tyto učební obory:

"0361 Preparátor Preparátorka D H Sběr, úprava, konzervace a preparace přírodovědného materiálu. Zhotovování přírodovědných preparátů pro dokumentační, výstavní a školské účely1,5
0609 Stavební montážník Základní znalosti všech odborných prací spojených s prováděním stavebních montáží. Veškeré odborné stavební práce při osazování prefabrikátů, bloků a panelů 1,5
1221 Průmyslový krmivář Průmyslová krmivářka D H Zpracování surovin, míchání krmivových směsí a koncentrátů a jejich uskladňování. Obsluha a běžná údržba příslušného strojního zařízení. Provádění laboratorních zkoušek 
1516 Prodavač a skladník zemědělských strojů Prodavačka a skladnice zemědělských strojů D H Prodej zemědělských strojů, náhradních dílů a doplňkového zařízení, jejich odborné uskladňování zemědělských a ošetřování. Administrativní práce ve skladech a v prodejně 1" 

4. Zrušují se tyto učební obory:

"1031 DetašérDetašérka

1032 PradlákPradlena

Výchova učňů v těchto oborech, kteří v učebním roce 1964/65 budou ve druhém roce učebního poměru, bude dokončena v učebních oborech za podmínek stanovených dosavadními předpisy a podle upravených učebních osnov odborného výcviku."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1964.


Ministr:

Císař v. r.

Přesunout nahoru