Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 69/1964 Sb.Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv

Částka 30/1964
Platnost od 20.04.1964
Účinnost od 20.04.1964
Zrušeno k 15.03.1993 (97/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva Národního shromáždění

ze dne 8. dubna 1964

o Správě státních hmotných rezerv

Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:


§ 1

Správa státních hmotných rezerv je ústřední orgán pro plánování, tvorbu, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv a pro další úkoly na úseku státních rezerv, kterými ji pověří vláda. V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

§ 2zrušeno

§ 3

(1) Ministerstva a ostatní ústřední orgány odpovídají za včasné dodávky materiálů do státních hmotných rezerv a zabezpečují tvorbu, ochraňování a kontrolu státních hmotných rezerv v podřízených organizacích v souladu se státním plánem.

(2) Organizace určené příslušným ministerstvem (ústředním orgánem) spravují státní hmotné rezervy, odpovídají za jejich přejímku, dlouhodobé skladování, včasné obměňování a ochranu podle předpisů o správě národního majetku.

(3) Materiály určené do státních hmotných rezerv musí být dodávány v druzích, jakosti, obalech a způsobem vyhovujícím dlouhodobému skladování.

§ 4

(1) O trvalém uvolnění státních hmotných rezerv rozhoduje vláda.

(2) Státní hmotné rezervy mohou být dočasně použity povolením zápůjčky. Povolování zápůjček upraví vláda.

§ 5

Úkoly Správy státních hmotných rezerv, zejména plánování, tvorbu, používání, ochraňování, financování a kontrolu státních hmotných rezerv upravuje podrobněji statut státních rezerv, který schvaluje vláda.


§ 6

Zrušuje se vládní nařízení č. 43/1959 Sb., o Správě státních hmotných rezerv.


§ 7

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

Přesunout nahoru