Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Částka 28/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

64.

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství

ze dne 24. března 1964

o doplnění vyhlášky č. 87/1963 Sb., o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a s Ústřední radou odborů stanoví podle § 5 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 84/1963 Sb., o Státní mzdové komisi:


Čl. I

Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 87/1963 Sb. se doplňuje další větou tohoto znění:

"Ustanovení tohoto odstavce platí pro pracovníky uvedené v § 1 odst. 1 č. 1 i po tom, kdy začnou být odměňováni podle jednotných celostátních úprav; *) i tyto zemědělské výrobky jsou jim však odprodávány za ceny uvedené v § 7 odst. 3."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.


Ministr:

inž. Burian v. r.

Poznámky pod čarou

*) Podle usnesení vlády č. 83/1964 a usnesení Státní mzdové komise č. 5/1964 budou odměňováni podle jednotných celostátních úprav.
a) od 1. dubna 1964
1. zemědělští mechanizátoři (traktoristé a kombajnéři)
2. technicko-hospodářští pracovníci hospodářství a výrobních skupin nebo jiných provozních jednotek, které jsou organizačně hospodářství nebo výrobním skupinám postaveny na roveň (střediska apod.)
b) od 1. července 1964 údržbáři, opraváři, řemeslníci a někteří dělníci v podnicích a organizacích ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
c) dnem zavedení dvousměnného provozu v chovu skotu a prasnic ošetřovatelé skotu a prasnic.

Přesunout nahoru