Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1964 Sb.Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby

Částka 28/1964
Platnost od 31.03.1964
Účinnost od 01.04.1964
Zrušeno k 06.02.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti

ze dne 31. března 1964,

kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby

Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstvo spravedlnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány státní správy podle § 39 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby (dále jen "zákon") a podle § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.:


Část prvnízrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 1zrušeno

Zkoušení, povolování odrůd, soustavné zkoušení a udržovací šlechtění povolených odrůdzrušeno

§ 2 – § 7zrušeno

Rajonizace odrůdzrušeno

§ 8, § 9zrušeno

Šlechtitelské odměnyzrušeno

§ 10 – § 13zrušeno

Oddíl IIzrušeno

Výroba osiva a sadbyzrušeno

§ 14 – § 21zrušeno

Uznávánízrušeno

§ 22 – § 25zrušeno

Oddíl IIIzrušeno

Povolování obchodního osiva a sadbyzrušeno

§ 26 – § 29zrušeno

Oddíl IVzrušeno

§ 30, § 31zrušeno

Část druházrušeno

Oddíl Izrušeno

§ 32, § 33zrušeno

Oddíl IIzrušeno

§ 34, § 35zrušeno

Povinnosti a oprávnění národních výborů, výrobních zemědělských správ a kontrolního ústavu při zamezování výskytu a rozšiřování škůdců a při jejich hubenízrušeno

§ 36 – § 38zrušeno

Oddíl IIIzrušeno

§ 39 – § 42zrušeno

Část třetí

Některá zvláštní odvětví rostlinné výroby

Chmelařstvízrušeno

§ 43 – § 45zrušeno

Ovocnářství a vinařstvízrušeno

§ 46, § 47zrušeno


Ustanovení závěrečnázrušeno

§ 48 – § 50zrušeno


Ministr spravedlnosti:

dr. Neuman v. r.

Ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství:

inž. Burian v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 62/1964 Sb.

Seznam škůdců vnitřní karantény

A. Choroby
1.Corynebacterium michiganense (E. R. Smith) Jensen
2.hnědnutí a lámavost stonků lnuPolyspora lini Laff.
3.odumírání jilmůOphiostoma ulmi Schw.
4.rakovina bramborSynchytrium endobioticum chilb.
5.virózy na ovocných a okrasných dřevinách,
na révě vinné a na jahodníkových sazenicích
6.virová kadeřavost řepyBetavirus 3
7.virus bronzovitosti rajčeteTomato spotted wilt virus
8.spála růžovitých rostlin Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
9.virus nekrotické žluté žilkovitosti řepy Beet necrotic yellow vein virus
B. Živočišní škůdci
I. Škůdci polních a zahradních plodin
1.háďátko bramborovéHeterodera rostochiensis Wllw.
2.háďátko jahodníkovéAphelenchoides fragarine Ritz-Bos.
3.háďátko pšeničnéAnguina tritici St.
4.mšička révokazViteus vistifolii Fitch.
5.sítěnka řepnáPiesma quadrata Fieb.
6.štítenka zhoubnáQuadraspidiotus perniciosus Comst
7.vrtule ovocnáCeratitis capitata Wied.
8.vrtalkaLiriomyza trifolii (Burgess)
9.vrtalka Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
10.vrtalka Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
11.molice bavlníková Bemisia tabaci (Gennadius)
II. Skladištní škůdci
1.červotoč spižníSitodrepa panicea L.
2.červotoč tabákovýLasioderma serricorne F.
3.čtverrožec obilníGnathocerus cornutus F.
4.hrbohlavovitíLyctidae
5.kornatec skladištníTenebrioides mauritanicus L.
6.korovník obilníRhizopertha dominica F.
7.lesákLaemophloeus sp. div.
8.lesákOryzaephilus sp. div.
9.makadlovka obilnáSitotroga cerealella Ol.
10.mol obilníTinea granella L.
11.pilous černýCalandra granaria L.
12.pilous kukuřičnýCalandra zeamais M.
13.pilous rýžovýCalandra oryzae L.
14.pilousCalandra sasakii Tak.
15.potemníkTenebrio sp. div.
16.potemník (= trojatec)Tribolium sp. div.
17.roztočiAcarina (vyjma Cheyletus eruditus Schr. dravčík spížní)
18.tmavkaBruchophagus sp. div.
19.Trogoderma sp. div.
20.vrtavcovití (polyfágní)Ptinidae
21.zavíječEphestia sp. div.
22.zavíječ paprikovýPlodia interpuntella Hbn.
23.zavíječ rohovníkovýMyelois ceratoniae Zell.
24.zavíječ rýžovýCorcyra cephalonica St.
25.zrnokazovitíBruchidae
a) zrnokaz fazolovýAcanthoscelides obsoletus Say.
b) zrnokaziBruchus sp. div.
c) zrnokazCallosobruchus sp. div. (Pachymerus sp. div.)
a) zrnokaz fazolovýAcanthoscelides obsoletus Say.
III. Dřevokazní škůdci
1.červotoč proužkovanýAnobium striatum Ol.
2.hrbohlav parketovýLyctus linearis Goeze
3.korovník dubovýBostrychus capucinus L.
4.kůrovcovitíScolytidae
5.tesařík krovovýHylotrupes bajulus L.
6.vrtavec zhoubnýPtinus fur L.
C. Plevele
1.bulvuška hlíznatáBunium bulbocastaneum L.
D. Cizopasné rostliny
1.kokoticeCuscuta sp. div.
2.zárazaOrobanche sp. div.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 62/1964 Sb.

Seznam škůdců nekaranténních

A.Choroby
I.Choroby na větším počtu druhu kulturních rostlin
1.FugariózyFusarium sp. div.
2.Hlízenka obecnáSclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary
3.Kořenomorka fialováHelicobasidum purpureum (Tul.) Pat., imperfektní stadium Rhizoctonia violacea (Tul.) Pat.
4.PadlíErysiphaceae
5.Plíseň šedáBotryotinia fuckeliana (De Bary) Whetzel, konidiové stadium Botrytis cinerea Pers. ex Fries
6.VerticiliózyVerticillium sp. div.
7.Virové choroby
II.Choroby obilnin a kukuřice
1.Pruhovitost ječmeneHelminthosporium gramineum Rab.
2.RziPuccinia sp. div.
3.Sněti obilnéTilletia sp. div., Ustilago sp. div. Urocystis sp. div. Sorosporium sp. div. Sphacelotheca sp. div.
4.StéblolamCercosporella herpotrichoides Fron, Ophiobolus herpotrichus (Fr.) Sacc., Ophiobolus graminis Sacc.
III.Choroby řepy
1.Plíseň řepnáPeronospora schachtii Fuckel
2.Rez řepnáUromyces betae (Pers.) Lév.
3.Skvrnatička řepnáCercospora beticola Sacc.
4.Tečnatka řepnáPleospora betae Björling, konidiové stadium Phoma betae (Oud.) Frank.
IV.Choroby brambor
1.Černání stonkuErwinia carotovora (Jones) Holland
2.Hnědá skvrnitost listůAlternaria porri (El.) Neerg. f. sp. solani (Ell. et Mar.)
3.Kořenomorka bramborováPellicularia filamentosa Pat., sterilní mycelium Rhizoctonia solani Kühn
4.Plíseň bramborováPhytophthora infestans (Mont.) De Bary
5.Strupovitost prašná (spongosporová)Spongospora subterranea Johns.
V.Choroby olejnin a přadných rostlin
1.Antraknóza lnuColletotrichum linicolum Pethybr. et Laff.
2.Bakteriální skvrnitost listů mákuXanthomonas papavericola (Bryan et Mc Whorter) (Dowson)
3.Bakteriální spála sójePseudomonas glycinea Coerper
4.Helminthosporióza mákuPleospora calvescens (Fries) Tulasne,
konidiové stadium Helminthosporium papaveris (Henning)
5.Plíseň makováPeronospora arborescens (Berkeley) De Bary
6.Plíseň slunečnicováPlasmopara halstedii (Farlow) Berl. et De Toni
7.Plíseň sójováPeronospora manshurica (Naumoff) Sydow
8.Rez lnováMelampsora lini (Pers.) Lév.
9.Rez slunečnicováPuccinia helianthi Schw.
10.Septorióza lnuMycosphaerella linorum (Wr.) Garcia-Rada,
konidiové stadium Septoria linicola (Speg.) Gar.
VI.Choroby motýlokvětých pícnin a luskovin
1.Antraknóza čili spála jeteleKabatiella caulivora (Kirch.) Kar.
2.Antraknóza fazoleColletotrichum lindemuthianum (Sacc. et Magn.) Br. et Cav.
3.Antraknózy luskovinAscochyta sp. div., Mycosphaerelia sp. div.
4.Antraknózy vojtěškyPseudopeziza sp. div.
5.Bakteriózy fazole
6.Hnědá skvrnitost bobuBotrytis fabae Sard.
7.Plíseň vojtěškováPeronospora aestivalis Syd.
8.Rakovina jeteleSclerotinia trifoliorum Eriksson
9.Rez hrachováUromyces pisi (Pers.) De Bary
VII.Choroby chmele
1.Perenospora chmelováPseudoperonospora humuli (Miyabe-Takahashi) Wilson
VIII.Choroby tabáku
1.Plíseň tabákováPeronospora tabacina Adam
IX.Choroby zeleniny
1.Alternáriové skvrnitostiAlternaria sp. div.
2.Antraknóza okurekColletotrichum orbiculare (Berk. et Mont) v. Arx.
3.Antraknóza salátuMarssonina panattoniana (Berl.) Magnus
4.Bakteriózy
5.Černá hniloba mrkveStemphylium radicinum (M, Dr. et E.) Neerg.
6.Čerň okurkováCladosporium cucumerinum Ell. et Arth.
7.Fomová hniloba košťálovinPhoma lingam (Tode ex Fries) Desmaz
8.Hnědá skvrnitost listů rajčatCladosporium fulvum Cooke,
Alternaria porri (Ell.) Neerg. f. sp. solani (Ell. et Mar.)
9.Nádorovitost košťálové zeleninyPlasmodiophora brassicae Wor.
10.Plíseň bramborováPhytophthora infestans (Mont.) De Bary
11.Plíseň cibulováPeronospora destructor (Berk.) Fries
12.Plíseň salátováBremia lactucae Reg.
13.Plíseň zelnáPeronospora brassicae Gäumann
14.Rakovina rajčatDidymella lycopersici Kleb.
15.Septorióza rajčatSeptoria lycopersici Speg.
16.Septorióza salátuSeptoria lactucae Pass.
17.Septoriová skvrnitost celerových listůSeptoria api-graveolentis Dorogin
18.Skvrnitost špenátuHeterosporium variabile Cooke
19.Sněť cibulováUrocystis cepulae Frost
20.Strupovitost celerových bulev Phoma aplicola Klebahn
X.Choroby ovocných stromů, keřů, bobulovin a révy vinné
1.Antraknóza listů ořešákuGnomonia leptostyla (Ces. et De Not.) Kleb.,
konidiové stadium Marssonina juglandis (Lib.) P. Magn.
2.Antraknóza révy vinnéElsinoě ampelina Shear.,
konidiové stadium Sphaceloma ampelinum de Bary
3.Bakteriózy
4.Bílá skvrnitost listů jahodníkůMycosphaerella fragariae (Tul.) Lind.,
konidiové stadium Ramularia tulasnei Sacc.
5.Bouchlatcovité houbyTaphrinales
6.Červená spála révy vinnéPseudopeziza tracheiphila Müller-Thurgau
7.Dírkovitost listůMegacladosporium carpophilum (Thüm.) V. B.
8.Fialová skvrnitost listů jahodníkuDiplocarpon carbiana (Ell. et Ev.) Wolf.,
konidiové stadium Marssonina potentillae (Desm.) P. Magn. f. fragariae (Lib.) Ohl.
9.Mnohojízvec švestkovýPolystigma rubrum (Pers.) DC.
10.Monilové hniloby (kloubnatičky)Sclerotinia sp. div. konidiové stadium Monilia sp. div.
11.Pakustřebka rybízováDrepanopeziza ribis (Klebahn) Hoehnel,
konidiové stadium Gloeosporidiella ribis (Lib.) Petrak
12.Rez hrušňováGymnosporangium sabinae (Dicks.) Winter
13.Rez vejmutovkováCronartium ribicola Dietrich
14.Septorióza hrušníMycosphaerella sentina (Fr.) Schr.,
konidiové stadium Septoria piricola Desm.
15.Skvrnitost listů švestky a slívyClasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.
16.Skvrnitost listů třešňovýchCoccomyces hlemalis Higgins,
makrokonidiové stadium Septoria padi (Lib.) Thümen,
mikrokonidiové stadium Sporonema feurichii (Bub.) V. Höhn.
17.Strupovitost jádrového ovoceVenturia sp. div. konidiové stadium Fusicladium sp. div.
18.Tetovnička švestkováPhyllosticta prunicola (Opiz.) Sacc.
19.Vřetenatka révováPlasmopara viticola (Berk. et Cnrt.) Berl. et De Toni
XI.Choroby okrasných květin
1.Bakterijní skvrnitost begóniíXanthomonas begoniae (Takim.) Dows.
2.Botrytida tulipánůBotrytis tulipae (Lib.) Lind
3.Braničnatka azalkováSeptoria azaleae Vogl.
4.Braničnatka mečíkováSeptoria gladioli Pass.
5.Hlenovitost cibulí hyacintůXanthomonas hyacinthi (Wakk.) Dows.
6.Mokré hnilobyErwinia aroideae (Town.) Holl.
7.Ouškatost azalek(Exobasidium azaleae Peck.)
8.Rez HladíkováPuccinia antirrhini Diet. et Holw.
9.Skvrnitost karafiátůHeterosporium echinulatum (Berk.) Cke.
B.Živočišní škůdci
I.Škůdci polyfágní
1.ČervciCoccoidea
2.DřepčíciHalticinae
3.HáďátkoPratylenchus sp. div., Aphelenchoides sp. div.
4.Háďátko zhoubnéDitylenchus dipsaci (Kůhn)
5.Hraboš polníMicrotus arvalis (Pallas)
6.Hryzec vodníArvicola terrestris (Linné)
7.ChroustciRhizotrogus sp. div., Amphimallon sp. div.
8.ChroustiMelolontha sp. div.
9.KořenohubovitíRhizoglyphidae
10.Kos černýMerula merula Linné
11.Krtek obecnýTalpa europaea (Linné)
12.Krtonožka obecnáGryllotalpa gryllotalpa (Linné)
13.Křeček polníCricetus cricetus (Linné)
14.Květilka všežraváChortophila florilega (Zetterstedt)
15.Lalokonosec libečkovýOtiorrhynchus ligustici (Linné)
16.Larvy kovaříkovitýchElateridae
17.(Drátovci)
17.MšiceAphidoidea
18.Můra gamaPlusia gamma (Linné)
19.Obaleč polníCnephasia wahlbomiana (Linné)
20.OseniceAgrotis sp. div.
21.PlzákovitíArionidae
22.SarančeAcridioidea
23.SlimákovitíLimacidae
24.SviluškovitíTetranychidae
25.Sysel obecnýCitellus citellus (Linné)
26.Špaček obecnýSturnus vulgaris (Linné)
27.VlnovníkovciTetrapodili
28.Vrabec domácíPasser domesticus (Linné)
29.Vrabec polníPasser montanus (Linné)
30.Zavíječ kukuřičnýPyrausta nubilalis (Hübner)
31.Zavíječ řepnýLoxostege sticticalis (Linné)
II.Škůdci obilnin, kukuřice, luk a pastvin
1.Bejlomorka obilnáMayetiola destructor (Say)
2.Bodruška obilnáCephus pygmaeus (Linné)
3.Bzunka ječnáOscinella frit (Linné)
4.Háďátko pšeničnéAnguina tritici (Steinbuch)
5.Hrbáč osenníZabrus gibbus (Fabricius)
6.Kněžice obilnáEurygaster maura (Linné)
7.Křísek polníPsammotettix alienus (Dahlb.)
8.Květilka obilnáHylemyia coarctata (Fallén)
9.Můra lučníCharaeas graminis (Linné)
10.Ostruhovník průsvitnýCalligypona pellucida (Fabricius)
11.Smutník jílkovýHypogymna morio (Linné)
12.Šedavka obilnáApamea sordens (Hufnagel)
13.Zelenuška žlutopásnáChlorops pumilionis (Bjerkander)
III.Škůdci řepy
1.Háďátko řepnéHeterodera schachtii (Schmidt)
2.Květilka řepnáPegomyia betae (Panzer)
3.Makadlovka řepnáScrobipalpa ocellatella (Boyd)
4.Maločlenec čárkovitýAtomaria linearis (Stephens)
5.Mrchožrout obecnýSlipha obscura (Linné)
6.Mrchožrout vlnitýAclypea undata (Müller)
7.Rýhonosec řepnýBothynoderes punctiventris (Germar)
8.ŠtítonošiCassida sp. div.
IV.Škůdci brambor
1.Mandelinka bramborováLeptinotarsa decemlineata (Say)
2.Žilnatka vironosnáHyalesthes obsoletus (Signoret)
V.Škůdci olejnin
1.Bejlomorka kapustováDasyneura brassicae (Winnertz)
2.Bejlomorka makovicováCarpodiplosis papaveris (Kjellander)
3.Bělásek řepkovýPieris napi (Linné)
4.Blýskáček řepkovýMeligethes aeneus (Fabricius)
5.KrytonosciCeutorrhynchus sp. div.
6.Krytonosec kořenovýStenocarus fuliginosus (Marshall)
7.Pilatka řepkováAthalia rosae (Linné)
8.Zavíječ slunečnicovýHomoeosoma nebulellum (Hübner)
9.Zavíječ šešulovýEvergestis extimalis (Scopol)
VI.Škůdci přadných rostlin
1.Obaleč lnovýPhalonia epilinana (Zeller)
2.Třásněnka lnováThrips linarius (Uzel)
VII.Škůdci motýlokvětých pícnin a luskovin
1.KlikoroziPhytonomus sp. div.
2.Kropenatec jetelovýChiasma clathrata (Linné)
3.ListopaslSitona sp. div.
4.Mandelinka janovcováPhytodecta fornicata (Brüggmann)
5.Nosatčíci na červeném jeteliApion sp. div.
6.Obaleč hrachovýErnarmonia nigricana (Stephans)
7.Plodomorka vičencováContarinia onobrychidis (Kieffer)
8.Plodomorka vojtěškováContarinia medicaginis (Kieffer)
9.Slunečko vojtěškovéSubcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linné)
10.Třásněnka štírovníkováOdonthothrips loti (Haliday)
VIII.Škůdci chmele
1.Háďátko chmelovéHeterodera humuli (Filipjev)
2.Hrotnokřídlec chmelovýHepialus humuli (Linné)
3.Šedavka lučníHydraecia micacea (Esper)
IX.Škůdci zeleniny, léčivých a aromatických rostlin
1.Bejlomorka kapustováDasyneura brassicae (Winnertz)
2.Bělásek řepkovýPieris napi (Linné)
3.Bělásek řepovýPieris rapae (Linné)
4.Bělásek zelnýPieris brassicae (Linné)
5.Blýskáček řepkovýMeligethes aeneus (Fabricius)
6.Háďátko kořenovéMeloidogyne marioni (Cornu)
7.KrytonosciCeutorrhynchus sp. div.
8.Květilka cibulováHylemyia antiqua (Meigen)
9.Květilka zelnáChortophila brassicae (Bouché)
10.Makadlovka kmínováDepressaria nervosa (Haworth)
11.Merule mrkvováTrioza viridula (Zetterstedt)
12.Molice skleníkováTrialeurodes vapporariorum (Westhoff)
13.Můra kapustováMamestra oleracea (Linné)
14.Můra zelnáMamestra brassicae (Linné)
15.Obaleč hrachovýErnarmonia nigricana (Stephens)
16.Obaleč luskovýErnarmonia dorsana (Fabricius)
17.Plodomorka zelnáContarinia nasturtii (Kieffer)
18.Pochmurnatka mrkvováPsila rosae (Fabricius)
19.Suilia lurida (Meigen)
20.TmavkySystole sp. div.
X.Škůdci ovocných stromů, keřů, bobulovin a révy vinné
1.Bekyně velkohlaváLymantria dispar (Linné)
2.Bekyně zlatořitnáEuproctis phaeorrhoea (Donovan)
3.Bourovec ovocnýGastropacha quercifolia (Linné)
4.Bourovec prsténčitýMalacosoma neustrium (Linné)
5.Bělásek ovocnýAporia crataegi (Linné)
6.Dlouhonos lískovýCurculio nucum (Linné)
7.Drvopleň hrušňovýZeuzera pyrina (Linné)
8.Drvopleň obecnýCossus cossus (Linné)
9.Květopas hrušňovýAnthonomus piri (Kollar)
10.Květopas jabloňovýAnthonomus pomorum (Linné)
11.ListohlodiPhyllobius sp. div.
12.ListopasiPolydrosus sp. div.
13.MeryPsylla sp. div.
14.Molovenka hnědáAnthophila pariana (Clersk)
15.Obaleč jablečnýErnarmonia pomonella (Linné)
16.Obaleč jabloňovýArgyroploce variegana (Hübner)
17.Obaleč jednopásýClysia ambiguella (Hübner)
18.Obaleč mramorovanýPolychrosis botrana (Denis, Schiffermüller)
19.Obaleč pupenovýTmetocera ocellana (Fabricius)
20.Obaleč révovýSparganothis pilleriana (Denis, Schiffermüller)
21.Obaleč švestkovýErnarmonia funebrana (Treitschke)
22.Píďalka podzimníOperophtera brumata (Linné)
23.Píďalka zhoubnáErannis defoliaria (Clerck)
24.PilatkovitíTenthredinidae
25.Podkopníček ovocnýLyonetia clerkella (Linné)
26.PouzdrovníčkovitíColeophoridae
27.Přástevníček americkýHyphantria cunea (Drury)
28.Předivka jabloňováHyponomeuta malinella (Zeller)
29.Roztočík jahodníkovýTarsonemus pallidus (Banks)
30.Vrtule třešňováRhagoletis cerasi (Linné)
31.Zlatohlávek huňatýEpicometis hirta (Poda)
XI.Škůdci okrasných květin
1.Cibulovka narcisováLampetia equestris (Fabricius)
2.Cibulovka podobnáEumerus tuberculatus (Rend)
3.Cibulovka zhoubnáEumerus strigatus (Fallén)
4.Obaleč azalkovýAcalla schalleriana (Fabricius)
5.Obaleč hvozdíkovýCacoecia pronubana (Hübner)
6.RoztočíciTarsonemus sp. div.
7.Třásněnka mečíkováTaeniothrips simplex (Morison)
8.Vzpřímenka azalkováGracillaria azaleella (Brants)
C.Plevele
I.Polní plevele
1.BérySetaria sp. div.
2.Chmerek ročníScleranthus annuus L.
3.Chrpa modráCentaurea cyanus L.
4.Chundelka metliceApera spica-venti (L.) P. Beauv.
5.Česnek viničnýAllium vineale L.
6.Čistec bahenníStachys palustris L.
7.DrchničkyAnagallis sp. div.
8.Durman panenská okurkaDatura stramonium L.
9.HeřmánkyMatricaria sp. div.
10.Hlaváček letníAdonis aestivalis L.
11.Hluchavka objímaváLamium amplexicaule L.
12.Hořčice rolníSinapis arvensis L.
13.Hrachor hlíznatýLathyrus tuberosus L.
14.Chmel - planý a samčí rostlinyHumulus lupulus L.
15.JežatkyEchinochloa sp. div.
16.Jílek mámivýLolium temulentum L.
17.Jílek oddálenýLolium remotum Schrank
18.Jitrocel kopinatýPlantago lanceolata L.
19.Knotovka bíláMelandrium album (Mill.) Garcke
20.Kokoška pastuší tobolkaCapsella bursa-pastoris Med.
21.Kokrhel luštinecRhinanthus alectorolophus Poll.
22.Kolenec rolníSpergula arvensis L.
23.KonopiceGaleopsis sp. div.
24.Kostival lékařskýSymphytum officinale L.
25.Koukol polníAgrostemma githago L.
26.LaskavecAmarantus sp. div.
27.Lebedarozkladitá Atriplex patula L.
28.Lilek černýSolanum nigrum L.
29.Mák vlčíPapaver rhoeas L.
30.Máta rolníMentha arvensis L.
31.MerlíkyChenopodium sp. div.
32.MléčeSonchus sp. div.
33.Mrkev obecnáDaucus carota L.
34.OhniceRaphanus raphanistrum L.
35.Ostrožka stračkaConsolida segetum (Lam.) Gray
36.Oves hluchýAvena fatua L.
37.Pcháč osetCirsium arvense (L.) Scop.
38.Penízek rolníThlaspi arvense L.
39.PěťouryGalinsoga sp. div.
40.Podběl léčivýTussilago ferfara L.
41.Pohanka opletkaFagopyrum convolvulus (L.) H. Gross
42.Prlina rolníLycopsis arvensis L.
43.PryskyřníkyRanunculus sp. div.
44.PřesličkyEquisetum sp. div.
45.Psárka rolníAlopecurus agrestis L.
46.Ptačinec žabinecStellaria media Cill.
47.Pumpava rozpukováErodium cicutarium (L.) ĺHér.
48.Pýr plazivýAgropyrum repens (L.) P. Beauv.
49.RdesnaPolygonum sp. div.
50.RmenyAnthemis sp. div.
51.Řepinka latnatáVogelia paniculata (L.) Horn.
52.Silenka rozsochatáSilene dichotoma Ehrh.
53.Smetanka lékařskáTaraxacum officinale Web.
54.StarčkySenecio sp. div.
55.Svízel přítulaGalium aparine L.
56.Svlačec rolníConvolvulus arvensis L.
57.Šrucha zelnáPortulaca oleracea L.
58.ŠťovíkyRumex sp. div.
59.Turan kanadskýErigeron canadensis L.
60.VesnovkaLepidium droba L.
61.VikveVicia sp. div.
62.ZemědýmyFumaria sp. div.
63.Zvonek řepkovitýCampanula rapunculoides L.
II.Luční a pastvinné plevele
1.Blatouch bahenníCaltha palustris L.
2.BodlákyCarduus sp. div.
3.Bolševník obecnýHeracleum sphondylium L.
4.Bršlice kozí nohaAegopodium podagraria L.
5.Chrastavec rolníKnautia arvensis (L.) Coult.
6.Čertkus lučníSuccisa pratensis Moench
7.Děhel lesníAngelica silvestris L.
8.Devětsil zvrhlýPetasites hybridus (L.) G. M. Sch.
9.Hadinec obecnýEchium vulgare L.
10.JehliceOnonis sp. div.
11.Kerblík lesníAnthriscus silvestris (L.) Hoffm.
12.Kohoutek lučníLychnis flos-cuculi L.
13.Kozí bradyTragopogon sp. div.
14.Krabilice chlupatáChaerophyllum hirsutum L.
15.Kýchavice bíláVeratrum album L.
16.MáčkyEryngium sp. div.
17.MechyMusci
18.Metlice trsnatáDeschampsia saespitosa (L.) P. Beauv.
19.Ocún jesenníColchicum autumnale L.
20.Oměj šalamounekAconitum napellus L. s. l.
21.Ostropes trubilOnopordum acathium L.
22.PcháčeCirsium sp. div.
23.PryskyřníkyRanunculus sp. div.
24.PryšceEuphorbia sp. div.
25.Přeslička bahenníEquisetum palustre L.
26.Rákos obecnýPhragmites communis Trin.
27.Rdesno hadí kořenPolygonum bistorta L.
28.Rozpuk jízlivýCicuta virosa L.
29.Řebříček obecnýAchillea millefolium L.
30.Řeřišnice lučníCardamine pratensis L.
31.SítinyJuncus sp. div.
32.Smetanka lékařskáTaraxacum officinale Web.
33.Smilka tuháNardus stricta L.
34.Starček bludnýSenecio erraticus Bertol.
35.SvízeleGalium sp. div.
36.ŠkardyCrepis sp. div.
37.Štětka lesníDipsacus silvester Huds.
38.ŠťovíkyRumex sp. div.
39.Tužebník jilmovýFilipendula ulmaria Maxim.
40.Upolín evropskýTrollius europaeus L.
41.Vraní oko čtyřlistéParis quadrifolia L.
42.Bolševník velkolepý Heracleum mantegazzianum Somm. et. Lev
D.Hostitelé rzí
1.Dřišťál obecnýBerberis vulgaris L.
2.Řešetlák počistivýRhamnus cathartica L.
E.Cizopasné rostliny
1.Jmelí bíléViscum album L.

Poznámky pod čarou

*) Seznam škůdců vnější karantény je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa).

*) Konkrétní opatření jsou uvedena v technických normách, popřípadě jsou ukládána orgány pověřenými ochranou proti škůdcům.

**) Speciální opatření jsou opatření, která vyžadují zvláštního povolení podle předpisů o zacházení s jedy.

*) Vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci.

*) Vyhláška č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky.

*) Vyhláška č. 32/1960 Sb., o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím.

Přesunout nahoru