Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1964 Sb.Vyhláška Ústřední správy energetiky, kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení

Částka 25/1964
Platnost od 25.03.1964
Účinnost od 25.03.1964
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

55.

VYHLÁŠKA

Ústřední správy energetiky

ze dne 29. února 1964,

kterou se mění vyhláška o zkouškách svářečů některých technických zařízení

Ústřední správa energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a Ústřední radou odborů podle § 10 vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení:


§ 1

Zkoušky předepsané vyhláškou č. 143/1959 Ú. l., o zkouškách svářečů některých technických zařízení, provádí počínaje dnem 1. ledna 1964

a) Státní výzkumný ústav materiálu a technologie, Praha 1, Staré Město, Opletalova 25 (pro území zahrnující kraje Středočeský, Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský a Severomoravský a pro území hlavního města Prahy),

b) Výzkumný ústav svářečský, Bratislava, ulice Februárového víťazstva 135 (pro území zahrnující kraje Jihomoravský, Západoslovenský, Středoslovenský a Východoslovenský).

Tím se mění § 2 odst. 1 citované vyhlášky.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr pověřený vedením Ústřední správy energetiky:

Korčák v. r.

Přesunout nahoru