Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1964 Sb.Vyhláška ministerstva financí o změně správního poplatku za povolení k vývozu

Částka 21/1964
Platnost od 07.03.1964
Účinnost od 07.03.1964
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí

ze dne 3. března 1964

o změně správního poplatku za povolení k vývozu

Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.:


Článek 1

Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášek č. 109/1962 Sb. a č. 8/1964 Sb. se mění tak, že dosavadní znění položek 14 a 36 sazebníku I se nahrazuje tímto zněním:

Pol.Předmět poplatkuPoplatek
Kčs
14a) Povolení k vývozu movitých věcí s výjimkou předmětů z drahých kovů, drahokamů a perel z ceny vyvážených předmětů3 % až 200 %
nejméně však 20,-
b) prodloužení platnosti povolení uvedeného pod písm. a)20,-
Poznámky   
1. V kterých případech je třeba povolení k vývozu, stanoví vyhlášky č. 6/1963 Sb., k zákonu o devizovém hospodářství, a č. 31/1964 Sb., o řízení při vývozu. Nepřesahuje-li hodnota movitých věcí 100 Kčs, poplatek se nevybírá.   
2. Podle zásady vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu může správní orgán od vybrání poplatku podle této položky upustit nebo jej snížit; se souhlasem ministerstva financí lze vybírat poplatek až ve výši dvojnásobku nebo ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je žadatel příslušníkem.   
3. Poplatek podle této položky lze zaplatit až při vývozu.   
4. Podle této položky se vybírá též poplatek za vývoz věcných darů a stěhovaných svršků.   
36Povolení k vývozu předmětů z drahých kovů, drahokamů a perel z ceny vyvážených předmětů3 % až 200 %
nejméně však 20,-
Poznámky 
1. Nepřesahuje-li hodnota předmětů z drahých kovů. drahokamů a perel 100 Kčs, poplatek se nevybírá. 
2. Podle zásady vzájemnosti nebo z důvodu obecného zájmu muže správní orgán od vybrání poplatku podle této položky upustit nebo jej snížit; se souhlasem ministerstva financí lze vybírat poplatek až ve výši dvojnásobku nebo ve výši, v jaké vybírá poplatek stát, jehož je žadatel příslušníkem. 

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Dvořák v. r.

Přesunout nahoru